Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Vklopi se, ko vključite kontakt, izklopi pa se po približno 3 sekundah.

Vklopi se istočasno z drugimi opozorilnimi lučkami in/ali s sporočili, spremlja jo
zvočni signal.

Zaradi vaše varnosti zahteva, da ustavite vozilo takoj, ko to omogočajo prometne razmere.

Ugasnite motor in ga ne zaganjajte ponovno. Pokličite predstavnika pooblaščene servisne
mreže.

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko in zvočnim signalom, opozarja na prenizek nivo zavorne tekočine ali napako na zavornem
sistemu.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preverite nivo olja MOTORNO OLJE.

Če je nivo normalen, je opozorilna lučka povezana z nečim drugim.

Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Kontrolna lučka temperature hladilne tekočine

Kontrolna lučka temperature hladilne tekočine

Ob vklopu kontakta ali zagonu motorja, ko je temperatura motorja prenizka, lahko zasveti
modro.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku od eno do dve minuti.

Temperatura mora pasti in opozorilna lučka mora prenehati svetiti. Če ne, ustavite
motor. Počakajte, da se motor ohladi in nato preverite nivo hladilne tekočine NIVO HLADILNE TEKOČINE.

Če je nivo normalen, je opozorilna lučka povezana z nečim drugim. Pokličite predstavnika
pooblaščene servisne mreže.

Lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro

Lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če zasveti med vožnjo in jo spremlja kontrolna lučka , pomeni, da je v sistemu prišlo do motnje.

Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Kontrolna lučka za aktivno zaviranje v sili

Kontrolna lučka za aktivno zaviranje v sili

Opozorilna lučka odprtih vrat

Opozorilna lučka odprtih vrat

Pri vključenem kontaktu se ta lučka prižge, če ena od vrat niso dobro zaprta.

Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas spredaj

Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas spredaj

Opozorilna lučka

Opozorilna lučka

Zasveti, ko vklopite kontakt, izklopi pa se po približno treh sekundah.

Lahko se prižge istočasno z drugimi lučkami in/ali sporočili na instrumentni plošči.

Pomeni, da se morate čimprej previdno odpeljati do predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo. Če tega priporočila ne
boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Pri nekaterih izvedenkah vozil prižig te lučke spremlja še sporočilo na instrumentni
plošči.

Kontrolna lučka sistema varnostne blazine

Kontrolna lučka sistema varnostne blazine

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah. Če
se lučka ne prižge ob vključitvi kontakta ali pa se prižge pri delujočem motorju,
opozarja na napako v sistemu.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Opozorilna lučka za minimalno količino goriva v posodi

Opozorilna lučka za minimalno količino goriva v posodi

Opozorilna lučka za minimalno količino goriva v posodi

Lučka ugasne, ko motor steče. Kadar se prižge ali ostane prižgana, je treba čimprej
napolniti posodo za gorivo.

Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev

Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev

Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov

Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov

Kontrolna lučka sistemaza zmanjšanje onesnaževanja

Kontrolna lučka sistemaza zmanjšanje onesnaževanja

Pri vozilih, ki so opremljena z lučko, se slednja prižge, ko vključite kontakt, nato
pa ugasne.

Kontrolna lučka zagonskega segrevanja

Kontrolna lučka zagonskega segrevanja

Prižgati se mora pri vključenem kontaktu. Prižgana lučka označuje, da delujejo ogrevalne
svečke. Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete
motor.

Opozorilnik izgube tlaka v pnevmatikah

Opozorilnik izgube tlaka v pnevmatikah

Vklopi se, ko vključite kontakt ali ko se zažene motor, nato se po nekaj sekundah
izklopi OPOZORILNIK IZGUBE TLAKA V PNEVMATIKAH.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Ta lučka zasveti, ko vklopite kontakt, izklopi pa se po približno treh sekundah. Če
se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS. Delovanje zaviranja
bo običajno, sistem proti blokiranju pa bo onemogočen.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Opozorilna lučka se lahko prikaže zaradi več razlogov.

KOREKCIJSKE NAPRAVE IN POMOČ VOZNIKU PRI VOŽNJI.

Opozorilna lučka za pomoč pri bočnem vetru

Opozorilna lučka za pomoč pri bočnem vetru

Opozorilna lučka prekoračitve hitrosti

Opozorilna lučka prekoračitve hitrosti

Izključena varnostna blazina za sovoznika (Airbag OFF)

Izključena varnostna blazina za sovoznika (Airbag OFF)

Opozorilna lučka digitalnega tahografa

Opozorilna lučka digitalnega tahografa

Če se lučka prižge, opozarja na motnjo v sistemu. Glejte navodilo vgrajene opreme.

Kontrolna lučka zadnjih meglenk

Kontrolna lučka zadnjih meglenk

Opozorilna lučka omejevalnika hitrosti

Opozorilna lučka omejevalnika hitrosti

Opozorilna lučka regulatorja hitrosti

Opozorilna lučka regulatorja hitrosti

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Indikatorji spremembe prestave

Indikatorji spremembe prestave

Prižigata se, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica navzgor) ali
nižjo prestavo (puščica navzdol).

NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Kontrolna lučka načina ECO

Kontrolna lučka načina ECO

Prižge se, kadar je prižgan način ECO.

NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka prednjih meglenk

Kontrolna lučka prednjih meglenk

Kontrolna lučka levih smeroka-zov

Kontrolna lučka levih smeroka-zov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči

Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu

Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu

Prižge se, ko je treba pritisniti zavorni pedal ROBOTIZIRAN MENJALNIK.