Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Normalno je, da vsak motor porabi določeno količino olja za mazanje in hlajenje svojih delov. Zato je včasih treba doliti nekaj olja tudi med dvema rednima zamenjavama.

Če je po končani fazi utekanja vozila treba doliti več kot 0,5 l olja na prevoženih 1000 km, se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pogostost menjave olja: redno preverjajte nivo olja, vsekakor pa pred vsako daljšo vožnjo, da se izognete morebitnim poškodbam motorja.

Odčitavanje nivoja olja

Nivo olja morate odčitavati, ko vozilo stoji na ravnih tleh in po daljšem mirovanju motorja.

Da ugotovite natančen nivo olja in se prepričate, da ni presežen maksimalen nivo (nevarnost okvare motorja), obvezno uporabite merilno palico. Glejte naslednje strani.

Odvisno od vozila prikazovalnik na instrumentni plošči opozarja samo na minimalen nivo olja.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči maksimalne omejitve nivoja: nevarnost okvare motorja in sistema za nadzor izpustov.

Če je presežen nivo »MAXI«, vozila ne zaženite, ampak se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt. ZAUSTAVITEV, ZAGON MOTORJA.

Opozorilo za minimalen nivo olja

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Dolijte olje« in vklopi se opozorilna lučka ©.

Čimprej morate doliti olje.

Prikazovalnik opozarja samo na minimalni nivo olja, ne pa na preseženi maksimalni nivo, ki ga lahko odkrijete samo z merilno palico.

Kontrola nivoja z merilno palico

Pri zaustavljenem motorju:

- potegnite ven merilno palico in jo obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken;

- potisnite jo do konca;

- ponovno izvlecite merilno palico;

- preverite nivo: nivo olja ne sme biti nikoli pod oznako »MINI« B ali segati nad oznako »MAXI« A.

Ko odčitate nivo, pazite, da boste merilno palico potisnili do konca.

Merilna palica za olje mora biti zablokirana (odvisno od vozila):

- merilno palico potisnite do konca (premik C);

- zasukajte palico, da se zablokira (premik D).

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Dolivanje motornega olja

Uporabite grlo ali zaščitite odprtino za nalivanje, da preprečite uhajanje olja na vroče predele motornega prostora ali občutljive predele (npr. električni sestavni deli).

Obstaja nevarnost požara.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.