Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno ali tako imenovano regulirano hitrost.

Kot regulirano hitrost je mogoče nastaviti katero koli hitrost, višjo od 30 km/h.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Vključitev, shranjevanje in zviševanje regulirane hitrosti (+).

2 Zniževanje regulirane hitrosti (-).

3 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo potovalne hitrosti) (0).

4 Vključitev s priklicem shranjene regulirane hitrosti (R).

5 Glavno stikalo za vklop/izklop.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti ali njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Ta funkcija v nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti in voznikove pozornosti (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Vklop

Pritisnite stikalo 5 na strani .

Kontrolna lučka 6 se vklopi, sveti zeleno in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Regulator hitr.« s črticami, kar pomeni, da je vklopljena funkcija regulatorja hitrosti in da je treba nastaviti regulirano hitrost.

Vključevanje regulacije hitrosti

Pri ustaljeni hitrosti vožnje nad približno 30 km/h pritisnite stikalo 1 (+) ali 2 (-): funkcija se vklopi in trenutna hitrost je shranjena.

Regulirana hitrost nadomesti črtice, vključitev regulatorja pa je potrjena tako, da zasveti zelena kontrolna lučka 7 poleg lučke 6.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Nastavljeno regulirano hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski:

- stikalo 1 (+) za povečanje hitrosti;

- stikalo 2 (-) za zmanjšanje hitrosti.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin. Med prekoračitvijo hitrosti vas o njej obvešča utripanje regulirane hitrosti na instrumentni plošči.

Ko vam ni več treba voziti s povečano hitrostjo, odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti regulirane hitrosti, na kar vas opozori utripajoč prikaz hitrosti na instrumentni plošči.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če uporabite:

- gumb 3 (0);

- zavorni pedal;

- pedal sklopke ali preklop v prosti tek pri vozilih z robotiziranim menjalnikom.

V vseh treh primerih ostane regulirana hitrost shranjena in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »V spominu«.

Prehod funkcije v stanje pripravljenosti potrdi ugasnjena zelena lučka Ï.

Priklic regulirane hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …).

Pritisnite stikalo 4 (R), če je hitrost vozila večja kot 30 km/h.

Ob priklicu shranjene hitrosti je vključitev regulatorja hitrosti potrjena s prižigom kontrolne lučke Ï.

Pomembno: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 1 (+), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti upoštevana trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcija regulatorja hitrosti se izklopi, ko pritisnete stikalo 5. V tem primeru hitrost ni več shranjena v spominu.

Izključitev funkcije potrjujeta ugasnjeni kontrolni lučki in Ï na instrumentni plošči.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.