VZVRATNA OGLEDALA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Notranje vzvratno ogledalo

Ogledalo lahko nastavljate po lastni želji.

Med vožnjo ponoči ga lahko preklopite z vzvodom 1 za vzvratnim ogledalom, da vas ne bi slepil odsev luči za vami vozečega vozila.

Električno nastavljiva zunanja ogledala

Pri vklopljenem kontaktu s stikalom 2 izberite vzvratno ogledalo, nato pa z gumbom 3 ogledalo nastavite v želeni položaj.

Ogrevanje zunanjih ogledal

Ogrevanje ogledal je lahko samostojno ali skupaj z ogrevanjem zadnjega stekla.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Dodatno vzvratno ogledalo 5

(odvisno od različice vozila)

Preklopite senčnik navzdol 4 za dostop do posebnega ogledala, ki omogoča večjo vidljivost bočnega dela pri manevriranju.

Različna območja, ki jih vidi voznik, so:

- A prek dodatnega vzvratnega ogledala,

- B prek okna potnika,

- C prek zunanjega vzvratna ogledala.

Predmeti v vzvratnem ogledalu so bližje, kot so videti.

Iz varnostnih razlogov upoštevajte to, da pred vsakim manevrom pravilno ocenite razdaljo.