Nazaj na seznam

ZADNJE SEDEŽNE KLOPI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostop do zadnjih sedežev

Preklopite kljuko 1 proti zadnjemu delu, da znižate naslonjalo.

Sedež pomaknete nazaj na ustrezno mesto tako, da spet postavite naslonjalo v ustrezen položaj.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Odstranitev sedežne klopi

Pri vsaki sedežni klopi dvignite vzvode 2, ki so za njo. Nastavki 3 izstopijo in tako označujejo, da je sedežna klop odpahnjena.

Sedežno klop povlecite proti zadnjemu delu, da jo sprostite s pritrdišč, nato jo dvignite in izvlecite iz vozila.

Pritrdišč ne smete odstraniti.

Teža sedežne klopi je pomembna (okrog 65 kg). Zaradi lastne varnosti poskrbite, da z njo ravnate previdno.

Obstaja nevarnost poškodb.

Namestitev sedežne klopi

- Namestite vodila 4 na tračnice prednjih pritrdišč sedežne klopi;

- sedežno klop pomaknite naprej.

Sedežna klop se zaklene samodejno.

Preverite, ali rdeči nastavki 3 niso več vidni.

Zadnje sedežne klopi morate obvezno namestiti na originalna pritrdišča.

Med vožnjo sedežna klop ne sme biti obrnjena v nasprotni smeri vožnje.

Sedežni klopi 2 in 3 nista zamenljivi, zato ju lahko namestite samo vsako v svoje ležišče.

Obstaja nevarnost poškodb.

Med premikanjem zadnje sedežne klopi poskrbite, da bodo pritrdilna mesta čista (na njih ne sme biti kamenčkov, krp ali kakšnih drugih predmetov, ki bi lahko ovirali pravilno zaskočitev sedežne klopi na mesto).

Omejitev pri uporabi

Prepovedano je voziti s preklopljenim naslonjalom ali prednjim sedežem, ko na zadnjem sedežu sedi potnik.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Preverite pravilno namestitev in delovanje varnostnih pasov na zadnjih sedežih po vsakem spreminjanju položaja zadnje sedežne klopi.

Posebna opomba za izvedenke s tremi sedišči

Ta izvedenka se razlikuje od drugih po tem, da sta varnostna pasova in vzglavnika nameščena le na bočnih sedežih zadaj. Na sedežu na sredini ne sme nikoli sedeti noben potnik.

Nalepke A obveščajo, da je prepovedano sedenje potnikov v ostalih območjih, kjer ni ustreznih sedežev.