Nazaj na seznam

ZRAČNIKI, IZHODI ZRAKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Osrednji zračniki 4

Nastavitev količine zraka

Zapiranje: pomaknite drsnik 7 proti zunanji strani vozila prek trde točke.

Odpiranje: pomikajte drsnik 7 proti notranji strani vozila.

Usmerjanje

Premaknite drsnik 7 v želeni položaj.

Stranski zračniki 2

Nastavitev količine zraka

Za zapiranje: pomaknite drsnik 7 proti notranji strani vozila prek trde točke.

Za odpiranje: pomikajte drsnik 7 proti zunanji strani vozila.

Usmerjanje

Premaknite drsnik 7 v želeni položaj.

Za odpravljanje neprijetnih vonjav v vašem vozilu uporabljajte le sisteme, ki so bili izdelani v ta namen. Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Na zračnike ne pritrjujte nobenih predmetov (npr. nosilca za telefon).

Obstaja nevarnost poškodb.

V krogotok za prezračevanje vozila ne vstavljajte ničesar (na primer ob pojavu neprijetnih vonjav ...).

Obstaja nevarnost poškodb ali nastanka požara.