Megane

Oglejte si videoposnetke o vozilu

Kamera za vzvratno vožnjo

Kamera za vzvratno vožnjo

Kamera za vzvratno vožnjo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Easy Park Assist

Easy Park Assist

Easy Park Assist

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Klimatizacija

Klimatizacija

Klimatizacija

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pomoč pri parkiranju

Pomoč pri parkiranju

Pomoč pri parkiranju

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Sistem opozarjanja o mrtvem kotu

Sistem opozarjanja o mrtvem kotu

Sistem opozarjanja o mrtvem kotu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prilagodljivi regulator hitrosti

Prilagodljivi regulator hitrosti

Prilagodljivi regulator hitrosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Avtomatske dolge luči

Avtomatske dolge luči

Avtomatske dolge luči

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Sistem opozarjanja na spremembo voznega pasu

Sistem opozarjanja na spremembo voznega pasu

Sistem opozarjanja na spremembo voznega pasu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Opozorilo ob prekoračitvi omejitve hitrosti

Opozorilo ob prekoračitvi omejitve hitrosti

Opozorilo ob prekoračitvi omejitve hitrosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Opozorilo o varnostni razdalji

Opozorilo o varnostni razdalji

Opozorilo o varnostni razdalji

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Aktivno zaviranje v sili

Aktivno zaviranje v sili

Aktivno zaviranje v sili

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Nadzor tlaka v pnevmatikah

Nadzor tlaka v pnevmatikah

Nadzor tlaka v pnevmatikah

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Odpiranje pokrova motornega prostora

Odpiranje pokrova motornega prostora

Odpiranje pokrova motornega prostora

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka pozicijskih luči
Kontrolna lučka dolgih luči
Kontrolna lučka zasenčenih luči
Kontrolna lučka zadnjih meglenk
Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči
Kontrolna lučka levih smerokazov
Kontrolna lučka desnih smerokazov
Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi
Opozorilna lučka obvezne zaustavitve
Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu
Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja
Kontrolna lučka tlaka motornega olja
Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja
Kontrolna lučka variabilnega servovolana
Opozorilna lučka
Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja
Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)
Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine
Kontrolna lučka zagonskega segrevanja (pri izvedenkah z dizelskim motorjem)
Indikator spremembe prestave
Opozorilna lučka odprtih vrat
Kontrolna lučka sistema varnostne blazine
Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu
Opozorilna lučka zategnjene ročne zavore ali samodejne parkirne zavore
Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti
Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč
Kontrolne lučke omejevalnika hitrosti.
Kontrolne lučke omejevalnika hitrosti..
Kontrolne lučke regulatorja hitrosti.
Kontrolna lučka prilagodljivega regulatorja hitrosti
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Kontrolna lučka za samodejno parkiranje
Kontrolna lučka za aktivno zaviranje v sili
Lučka načina
     ECO
Opozorilna lučka prostega teka v načinu
     ECO
Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov
Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev (vozila z bencinskim motorjem)
Varnostna blazina za sovoznika
     ON
Varnostna blazina za sovoznika
     OFF
Opozorilna lučka za nepripet voznikov pas in pri nekaterih izvedenkah vozil tudi za nepripet sovoznikov varnostni pas

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka zadnjih meglenk

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči

Glejte razdelek »Zunanja osvetlitev in signalizacija na vozilu« v 1. poglavju.

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Sveti oranžno, ko se vključi kontakt ali zažene motor, nato pa se vsakih nekaj sekund izklopi ali zasveti belo, odvisno od vozila. Če zasveti oranžno med vožnjo in jo spremlja zvočni signal, čim prej napolnite posodo za gorivo. Na voljo imate goriva še za približno 50 km vožnje.

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, in ugasne, ko motor steče. Prižge se istočasno z drugimi kontrolnimi lučkami in/ali sporočili, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in zvočnim signalom, opozarja na prenizek nivo zavorne tekočine ali napako na zavornem sistemu.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preglejte nivo olja. Če je nivo olja normalen, je vzrok za napako drugje.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema za krmiljenje spodrsavanja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Ta kontrolna lučka se prižge v več primerih: glejte razdelek »Sistemi za nadzor in pomoč pri vožnji« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če zasveti med vožnjo in jo spremlja kontrolna lučka ®, pomeni, da je v sistemu prišlo do motnje.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Opozorilna lučka

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, in ugasne, ko motor steče. Lahko se prižge istočasno z drugimi lučkami in/ali sporočili na instrumentni plošči.

Pomeni, da morate čimprej obiskati predstavnika servisne mreže za vaše vozilo, do takrat pa vozite preudarno. Ob neupoštevanju tega priporočila obstaja nevarnost nastanka poškodb na vozilu.

Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja

Pri vozilih, ki so opremljena s to lučko, se lučka vklopi, ko se motor zažene, in izklopi po izključitvi kontakta, če je vozilo v fazi stanja pripravljenosti motorja (glejte informacije v razdelku »Funkcija zaustavitve in zagona« v 2. poglavju), odvisno od vozila.

–Če sveti neprekinjeno, se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo;

–če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

V 2. poglavju glejte podpoglavje »Nasveti za gospodarno in okolju prijazno vožnjo«.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS.

Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles ABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Zasveti rdeče, ko vključite kontakt ali zaženete motor.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku eno do dve minuti.

Temperatura mora pasti. Sicer ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato preverite temperaturo hladilne tekočine.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka zagonskega segrevanja (pri izvedenkah z dizelskim motorjem)

Prižgati se mora pri vključenem kontaktu. Prižgana lučka kaže, da so vključene ogrevalne svečke.

Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete motor.

Indikator spremembe prestave

Prižigata se, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica navzgor) ali nižjo prestavo (puščica navzdol).

Glejte razdelek »Nasveti za vožnjo, ekološka vožnja« v 2. poglavju.

Opozorilna lučka odprtih vrat

Kontrolna lučka sistema varnostne blazine

Prižge se na instrumentni plošči, ko vključite kontakt, in po nekaj sekundah ugasne.

Če se kontrolna lučka ne prižge ob vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu prišlo do napake.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu

Prižge se, ko je treba pritisniti na zavorni pedal. Glejte razdelek »Avtomatski menjalnik« v 2. poglavju.

Glejte razdelek »Nasveti za vožnjo, ekološka vožnja« v 2. poglavju.

Opozorilna lučka zategnjene ročne zavore ali samodejne parkirne zavore

Glejte razdelka »Ročna zavora« in »Samodejna parkirna zavora« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Glejte razdelek »Funkcija Stop and Start« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Glejte razdelek »Funkcija Stop and Start« v 2. poglavju.

Kontrolne lučke omejevalnika hitrosti.

Glejte razdelek »Omejevalnik hitrosti« v 2. poglavju.

Kontrolne lučke omejevalnika hitrosti..

Glejte razdelek »Omejevalnik hitrosti« v 2. poglavju.

Kontrolne lučke regulatorja hitrosti.

Glejte razdelek »Regulator hitrosti« v poglavju 2.

Kontrolna lučka prilagodljivega regulatorja hitrosti

Glejte razdelek »Regulator hitrosti« v poglavju 2.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

V 2. poglavju glejte podpoglavje “Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah”.

Kontrolna lučka za samodejno parkiranje

Glejte razdelek »Samodejno parkiranje« v 2. poglavju.

Kontrolna lučka za aktivno zaviranje v sili

Glejte razdelek »Sistemi za nadzor in pomoč pri vožnji« v 2. poglavju.

Lučka načina ECO

Zasveti, ko je vključen način ECO .

Glejte razdelek »Ekološka vožnja« v 2. poglavju.

Opozorilna lučka prostega teka v načinu ECO

Vklopi se v načinu ECO, ko je način "Prosti tek v načinu ECO" vklopljen (ON) v uporabniških nastavitvah.

Opozorilna lučka je zatemnjena, ko vozilo ni v prostem teku.

Opozorilna lučka sveti, ko je vozilo v prostem teku (pri samodejnem menjalniku v položaju za prosti tek).

Glejte razdelek "Nasveti za vožnjo, ECO-vožnja" v 2. poglavju.

Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov

Glejte informacije v 1. poglavju, razdelek »Posoda za reagent«.

Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev (vozila z bencinskim motorjem)

Glejte razdelek »Posebnosti vozil z bencinskim motorjem« v 2. poglavju.

Varnostna blazina za sovoznika ON

V 1. poglavju glejte razdelek »Varovala za otroke: izklop/vklop prednje varnostne blazine za sovoznika « v 1. poglavju.

Varnostna blazina za sovoznika OFF

V 1. poglavju glejte razdelek »Varovala za otroke: izklop/vklop prednje varnostne blazine za sovoznika « v 1. poglavju.

Opozorilna lučka za nepripet voznikov pas in pri nekaterih izvedenkah vozil tudi za nepripet sovoznikov varnostni pas

Vklopi se ob vključitvi kontakta. Če voznikov ali sovoznikov (če je sedež zaseden) varnostni pas ni zapet, ko vozilo doseže hitrost približno 20 km/h, utripa 120 sekund, spremlja jo zvočni signal.

Opomba: če je na sedišču sovoznikovega sedeža kakšen predmet, se lahko opozorilna lučka prav tako prižge.