Megane

Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka pozicijskih luči
Kontrolna lučka dolgih luči
Kontrolna lučka zasenčenih luči
Kontrolna lučka zadnjih meglenk
Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči
Kontrolna lučka levih smerokazov
Kontrolna lučka desnih smerokazov
Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi
Opozorilna lučka
Opozorilna lučka obvezne zaustavitve
Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu
Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja
Kontrolna lučka tlaka motornega olja
Kontrolna lučka variabilnega servovolana
Opozorilna lučka
Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)
Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju
Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja
Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine
Kontrolna lučka
     airbag
Kontrolna lučka zagonskega segrevanja (pri izvedenkah z dizelskim motorjem)
Indikator spremembe prestave
Opozorilo sistema »AUTOHOLD«
Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu
Opozorilna lučka zategnjene ročne zavore ali avtomatske parkirne zavore
Opozorilna lučka odprtih vrat
Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti
Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč
Kontrolna lučka zaznavanja voznikovih rok na volanu
Kontrolna lučka za samodejno parkiranje
Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik
Opozorilne lučke sistema za menjavo voznega pasu (odvisno od vozila)
Opozorilne lučke sistema za ohranjanje voznega pasu (odvisno od vozila)
Aktivno zaviranje v sili ni na voljo ali okvarjene opozorilne lučke (odvisno od vozila)
Opozorilne lučke omejevalnika hitrosti (odvisno od vozila)
Opozorilne lučke regulatorja hitrosti (odvisno od vozila)
Opozorilne lučke prilagodljivega regulatorja hitrosti (odvisno od vozila)
Opozorilne lučke sistema za poravnavo vožnje po ustreznem voznem pasu (odvisno od vozila)
Lučka načina
     ECO
Kontrolna lučka prostega teka
Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov
Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev
Varnostna blazina za sovoznika
      ON
Varnostna blazina za sovoznika
      OFF
Opozorilna lučka za nepripet voznikov pas in pri nekaterih izvedenkah vozil tudi za nepripet sovoznikov varnostni pas

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka zadnjih meglenk

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Sveti rumeno, ko vklopite kontakt ali zaženete motor, nato pa se po nekaj sekundah izklopi ali zasveti belo (odvisno od vozila). Če zasveti oranžno med vožnjo in jo spremlja zvočni signal, čim prej napolnite posodo za gorivo. Na voljo imate goriva še za približno 50 km vožnje.

Opozorilna lučka

Če med vožnjo sveti rdeče in jo spremlja kontrolna lučka ®, morate za svojo varnost zaustaviti vozilo takoj, ko vam to dovoljujejo prometne razmere. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če med vožnjo sveti rumeno in jo spremlja opozorilna lučka ©, čim prej obiščite predstavnika servisne mreže. Do takrat pa vozite previdno. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, in ugasne, ko motor steče. Prižge se istočasno z drugimi kontrolnimi lučkami in/ali sporočili, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in zvočnim signalom, opozarja na prenizek nivo zavorne tekočine ali napako na zavornem sistemu.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preglejte nivo olja. Če je nivo olja normalen, je vzrok za napako drugje.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če zasveti med vožnjo in jo spremlja kontrolna lučka ®, pomeni, da je v sistemu prišlo do motnje.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Opozorilna lučka

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, in ugasne, ko motor steče. Lahko se prižge istočasno z drugimi lučkami in/ali sporočili na instrumentni plošči.

Pomeni, da se morate čimprej previdno odpeljati do predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS.

Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles ABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Obstaja več razlogov za vklop opozorilne lučke: SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja

Pri opremljenih vozilih se ta lučka vklopi ob zagonu motorja in, odvisno od vozila, ob izklopu kontakta, medtem ko je motor v fazi stanja pripravljenosti FUNKCIJA STOP AND START, nato pa se izklopi.

–Če sveti neprekinjeno, se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo;

–Če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo NASVETI ZA VZDRŽEVANJE IN ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Zasveti rdeče, ko vključite kontakt ali zaženete motor.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku eno do dve minuti.

Temperatura mora pasti. Sicer ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato preverite temperaturo hladilne tekočine.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka airbag

Prižge se na instrumentni plošči, ko vključite kontakt, in po nekaj sekundah ugasne.

Če se kontrolna lučka ne prižge ob vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu prišlo do napake.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka zagonskega segrevanja (pri izvedenkah z dizelskim motorjem)

Prižgati se mora pri vključenem kontaktu. Prižgana lučka kaže, da so vključene ogrevalne svečke.

Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete motor.

Indikator spremembe prestave

Začne svetiti, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica kaže navzgor) ali nižjo prestavo (puščica kaže navzdol) NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

Opozorilo sistema »AUTOHOLD«

Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu

Vklopi se, ko je treba pritisniti zavorni pedal AVTOMATSKI MENJALNIK

Opozorilna lučka zategnjene ročne zavore ali avtomatske parkirne zavore

Opozorilna lučka odprtih vrat

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Kontrolna lučka zaznavanja voznikovih rok na volanu

Kontrolna lučka za samodejno parkiranje

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

Opozorilne lučke sistema za menjavo voznega pasu (odvisno od vozila)

Opozorilne lučke sistema za ohranjanje voznega pasu (odvisno od vozila)

Aktivno zaviranje v sili ni na voljo ali okvarjene opozorilne lučke (odvisno od vozila)

Opozorilne lučke omejevalnika hitrosti (odvisno od vozila)

Opozorilne lučke regulatorja hitrosti (odvisno od vozila)

Opozorilne lučke prilagodljivega regulatorja hitrosti (odvisno od vozila)

Opozorilne lučke sistema za poravnavo vožnje po ustreznem voznem pasu (odvisno od vozila)

Lučka načina ECO

Zasveti, ko je vklopljen način ECO NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

Kontrolna lučka prostega teka

Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov

Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev

Opozorilna lučka za nepripet voznikov pas in pri nekaterih izvedenkah vozil tudi za nepripet sovoznikov varnostni pas