Nazaj na seznam

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem uporablja informacije radarja 2 in kamere, 1 za določitev razdalje od vašega vozila:

- od vozila, ki vozi pred vami na istem pasu;

- okoliških pešcev in kolesarjev.

Sistem opozori voznika, če obstaja nevarnost čelnega trčenja, da omogoči ustrezno manevriranje v sili (pritisk zavornega pedala in/ali vrtenje volana).

Odvisno od odzivnosti voznika lahko sistem pomaga pri zaviranju, da se zmanjšajo poškodbe ali prepreči trk.

Mesto kamere 1

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Mesto radarja 2

Prepričajte se, da območje radarja ni ovirano (umazanija, blato, sneg, slabo nameščena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali prekrito z drugo opremo, nameščeno na sprednjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Ta sistem lahko izvede maksimalno zaviranje vozila, da se vozilo popolnoma zaustavi, če je to potrebno.

Zaradi varnostnih razlogov bodite med vožnjo z vozilom vedno pripeti z varnostnim pasom, tovor pa naj bo naložen tako, da se noben element ne more premakniti in poškodovati potnikov.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Operacija

Zaznavanje vozil

Pri vožnji bo sistem v primeru nevarnosti trka v vozilo spredaj izvedel naslednje:

- opozorilo na nevarnost trka: ko je hitrost vozila med 7 km/h in 170 km/h, se sporočilo »Zavirajte« v rdeči barvi prikaže na instrumentni plošči 3 in zasliši se zvočno opozorilo.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem še vedno zazna nevarnost trčenja, se poveča moč zaviranja.

- zaviranje se lahko sproži: ko se vozilo premika počasneje od približno 120 km/h, če se voznik ne odzove na opozorilo in trčenje postane neizbežno.

Če se vozilo zaustavi zaradi aktivnega zaviranja v sili, mora voznik vozilo zadržati na mestu tako, da pritiska zavorni pedal.

Opomba: če voznik upravlja vozilo (z volanom, pedali itd.), lahko sistem zakasni nekatere postopke ali jih ne vklopi.

Posebnosti opozoril

Odvisno od hitrosti vožnje se lahko opozorilo in zaviranje vklopita hkrati.

Posebnosti zaustavljenih vozil

Zaustavljena vozila so zaznana, ko vozilo vozite s hitrostjo med približno 7 km/h in 80 km/h. Sistem ni vklopljen in ne oddaja opozorila za zaustavljena vozila, ko presežete hitrost približno 80 km/h.

V primeru manevriranja v sili lahko vedno prenehate zavirati tako:

- pritisnete pedal plina;

ali

- zasukate volan, da bi se izognili trku.

Zaznavanje pešcev in kolesarjev

(pri nekaterih izvedenkah)

Če med premikanjem vozila obstaja nevarnost trka s kolesarjem ali pešcem, bo sistem izvedel naslednje:

- opozorilo na nevarnost trka: ko je hitrost vozila med 7 km/h in 80 km/h, se sporočilo »Zavirajte« v rdeči barvi prikaže na instrumentni plošči 3 in zasliši se zvočno opozorilo.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem še vedno zazna nevarnost trčenja, se poveča moč zaviranja.

- Sproženje zaviranja: če se voznik ne odzove na opozorilo in trčenje postane neizbežno.

Če se vozilo zaustavi zaradi aktivnega zaviranja v sili, mora voznik vozilo zadržati na mestu tako, da pritiska zavorni pedal.

Opomba: če voznik upravlja vozilo (z volanom, pedali itd.), lahko sistem zakasni nekatere postopke ali jih ne vklopi.

Posebnosti opozoril

Odvisno od hitrosti vožnje se lahko opozorilo in zaviranje vklopita hkrati.

V primeru manevriranja v sili lahko vedno prenehate zavirati tako:

- pritisnete pedal plina;

ali

- zasukate volan, da bi se izognili trku.

Vklop, izklop sistema

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 4

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 5 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«;

- Pritisnite stikalo 6 ali 7, da odprete meni »Nastavitve«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- pritiskajte stikalo 6 ali 7, da odprete meni »POMOČ PRI VOŽNJI«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- pritiskajte stikalo 6 ali 7, da odprete meni »Aktivna zavora«, in pritisnite stikalo 8 OK.

Če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 8 OK:

= vključena funkcija

< izključena funkcija

Po izklopu sistema na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka , pri nekaterih vozilih pa opozorilna lučka .

Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Začasno ni na voljo

Če sistem zazna začasno okvaro, na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka , pri nekaterih vozilih pa opozorilna lučka .

Možni vzroki so:

- sistem je začasno blokiran (bleščanje zaradi sonca, zasenčene luči, slabe vremenske razmere itd.). Sistem bo ponovno deloval, ko se izboljšajo pogoji vidljivosti;

- sistem je začasno onemogočen (npr. vetrobransko steklo ali sprednji ali zadnji odbijač so prekriti z umazanijo, blatom, snegom, kondenzacijo itd.). V tem primeru parkirajte vozilo in ugasnite motor. Očistite vetrobransko steklo in sprednji odbijač. Ko ponovno zaženete motor, se kontrolna lučka izklopi in sporočilo izgine.

če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drugačen; obrnite se na predstavnika servisne mreže.

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako v delovanju, na instrumentni plošči zasvetita opozorilni lučki © in , pri nekaterih vozilih pa opozorilna lučka . Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Sprožitev te funkcije je zapoznela ali preprečena, ko sistem zazna jasne znake, da voznik upravlja vozilo (premikanje volana, pritiskanje pedal itd.).

Sistem se ne more vključiti:

- ko je ročica menjalnika v nevtralnem položaju ali je pedal sklopke pritisnjen približno deset sekund;

- če je parkirna zavora vključena;

- ko se zažene sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC).

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju radarja in/ali kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (kovinski most, tunel itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- majhen kontrast med predmetom (vozilo, pešec itd.) in njegovo okolico (npr. pešec, oblečen v belo, v zasneženem območju ipd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- prekrito vetrobransko steklo ali območje radarja (z umazanijo, ledom, snegom, kondenzacijo itd.);

- ...

V teh pogojih sistem morda ne bo reagiral, lahko opozori voznika, ali pa bo nehote zaviral.

Omejitve delovanja sistema

- Sistem ob vsakem zagonu vozila izvede kalibriranje glede na okolico vozila in je lahko morda neaktiven približno dve do pet minut;

- vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ne sproži nobenega opozorila ali spremembe delovanja sistema;

- območij, kjer sta nameščena radar in kamera, se ne sme spreminjati, da se zagotovi ustrezno delovanje sistema;

- sistem se na manjša vozila, kot so motorji, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila;

- sistem morda ne bo deloval ustrezno, če je cestišče spolzko (dež, sneg, poledica itd.);

- za zagotavljanje pravilnega delovanja mora sistem zaznati celoten obris pešca. Tako sistem ne more zaznati:

- pešcev v temi ali pri šibki svetlobi;

- pešcev, ki so le delno vidni;

- pešcev, ki so manjši od 80 cm;

- pešcev, ki nosijo velike predmete;

- ...

V teh pogojih sistem morda ne bo reagiral, lahko opozori voznika, ali pa bo nehote zaviral.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- zavorne luči ne delujejo;

- območje kamere je poškodovano (npr. na notranji ali zunanji strani vetrobranskega stekla);

- sprednji del vozila je poškodovan (udarec, praska na radarju itd.);

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

- vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

- vozite po netlakovani cesti.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Prekinitev funkcije

Aktivno zaviranje v sili lahko kadar koli prekinete s kratkim pritiskom pedala za plin ali zasukom volana pri izogibanju.