Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozilo z brisalci vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem

A enkratno brisanje

Če ročico na kratko potisnete, boste sprožili enkraten zamah brisalcev.

B mirovanje

C intervalno brisanje

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita. Z obračanjem obročka 2 lahko spreminjate čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev.

D počasno neprekinjeno brisanje

E hitro neprekinjeno brisanje

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku.

Prešli bodo s hitre neprekinjene hitrosti na počasno neprekinjeno hitrost. Takoj ko se vozilo premakne, se brisalci vrnejo na prvotno izbrano hitrost.

Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Položaje AC in D se lahko vklopi pri vključenem kontaktu. Položaj E se lahko vklopi samo pri delujočem motorju.

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

V vsakem primeru jih zamenjajte, ko brisanje ni več zadovoljivo, tj. približno enkrat na leto. METLICE BRISALCEV: zamenjava.

Previdnostni ukrep pri uporabi brisalcev

- pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.

Vozilo z brisalci vetrobranskega stekla s tipalom dežja

Tipalo za dež je nameščeno na vetrobranskem steklu pred notranjim vzvratnim ogledalom.

A enkratno brisanje

Če ročico kratko potisnete, sprožite enkraten zamah brisalcev.

B mirovanje

C funkcija samodejnega brisanja

Če je izbran ta položaj, sistem zaznava prisotnost vode na vetrobranskem steklu in sproži brisanje s prilagojeno hitrostjo. Prag sproženja brisanja in čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev lahko nastavite z obračanjem obročka 2:

- F: najmanjša občutljivost;

- G: največja občutljivost.

Večja kot je občutljivost, hitreje se odzovejo brisalci in večja je hitrost brisanja.

Pri vklopu samodejnega brisanja ali povečanju občutljivosti se sproži enkraten zamah brisalcev.

Opomba:

- tipalo za dež ima zgolj pomožno funkcijo. Ob zmanjšani vidljivosti mora voznik brisalce vključiti ročno. V megli ali med sneženjem se brisanje ne sproži samodejno, ampak ga morate upravljati sami;

- pri temperaturah pod ničlo samodejno brisanje ne deluje ob zagonu vozila. Samodejno se aktivira, ko vozilo preseže določeno hitrost (približno 8 km/h).

- samodejnega brisanja ne aktivirajte v suhem vremenu;

- vetrobransko steklo popolnoma odmrznite, preden vključite samodejno brisanje;

- pri pranju vozila v avtomatski pralnici vrnite obroček stikala 1 v položaj B, da izključite samodejno brisanje.

Motnje pri delovanju

Če samodejno brisanje ne deluje, brisalci delujejo z intervalnim brisanjem.

Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Delovanje tipala za dež je lahko prekinjeno v primeru:

- poškodovani brisalci vetrobranskega stekla; plast vode ali sledi, ki jih pusti metlica na območju zaznavanja tipala, lahko podaljšajo odzivni čas samodejnega brisanja ali povečajo hitrost brisanja;

- vetrobransko steklo s tipalom, na katerem se pojavi kakršna koli zareza ali razpoka ali vetrobransko steklo prekrito s prahom, umazanijo, insekti, ledom, na katerem je uporabljen vosek za pranje in kemikalije, ki odbijajo vodo; brisalec bo manj občutljiv ali se morda sploh ne bo sprožil.

D počasno neprekinjeno brisanje

E hitro neprekinjeno brisanje

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku.

S hitrega neprekinjenega brisanja preidete na počasno neprekinjeno brisanje.

Ko vozilo spelje, se način brisanja ponovno vrne na začetno izbrano hitrost.

Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Priporočila

- Če je vozilo zaledenelo, se pred prvim zagonom brisalcev prepričajte, da metlice niso primrznjene. Če brisalce vključite, ko so metlice primrznjene, lahko poškodujete tako metlico kot pogonski motorček brisalca.

- Ne vklopite brisalcev na suhem vetrobranskem steklu. To namreč povzroča obrabo ali dotrajanje metlic.

Položaje A in D se lahko vklopi pri vključenem kontaktu.

Vklop položajev C in E je možen samo pri delujočem motorju.

Poseben položaj prednjih brisalcev (položaj za vzdrževanje)

Ta položaj omogoča dvig metlic, tako da jih odmaknete z vetrobranskega stekla.

Položaj lahko uporabite za:

- čiščenje metlic;

- odmik metlic z vetrobranskega stekla v zimskem času;

- zamenjajte metlice METLICE BRISALCEV: zamenjava.

Ko pri vključenem kontaktu in ustavljenem motorju ročico za brisalce potisnete do konca navzdol (položaj hitrega neprekinjenega brisanja), se metlice ustavijo v položaju, odmaknjenem od pokrova motornega prostora.

Če želite metlice vrniti v položaj za brisanje, se prepričajte, da ležijo na vetrobranskem steklu, nato pa pri vključenem kontaktu prestavite ročico v položaj B (izklop).

Preden vključite kontakt, položite brisalca na vetrobransko steklo. V nasprotnem primeru se lahko ob vklopu poškoduje pokrov motorja ali brisalca.

Opomba: po zamenjavi pravilno namestite metlice in se prepričajte, da so metlice naslonjene na vetrobransko steklo, nato vključite kontakt in uporabite ročico za upravljanje brisalcev.

Če so na vetrobranskem steklu ovire (umazanija, sneg, led ...), očistite vetrobransko steklo (tudi osrednje območje za notranjim vzvratnim ogledalom), preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev).

Če kaj ovira pomike metlice, se ta lahko ustavi.

Odstranite oviro in ponovno vključite brisalce z ročico za upravljanje brisalcev.

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla ...) pomaknite ročico 1 v položaj B (mirovanje).

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar).

Pranje stekel

Pri vključenem kontaktu potegnite za ročico 1 in jo spustite.

Če ročico na kratko potegnete, se sprožita pranje stekla in enkraten zamah brisalcev.

Če ročico zadržite za dlje časa, se sprožijo pranje stekla in trije zamahi brisalcev, katerim po nekaj sekundah sledi še četrti zamah.

Opomba: pri temperaturah pod ničlo lahko tekočina za čiščenje stekel zmrzne na vetrobranskem steklu in tako zmanjša vidljivost. Preden ga očistite, ogrejte vetrobransko steklo z uporabo stikala za sušenje stekla.

Pri posegih pod pokrovom motorja se prepričajte, da je ročica brisalcev v položaju B (izklop).

Obstaja nevarnost poškodb.

Pranje žarometov

Pri prižganih žarometih

Pri vozilih s tem sistemom pri delujočem motorju potegnite ročico 1 k sebi za približno 2 sekundi. S tem vključite pranje žarometov in vetrobranskega stekla.

Pranje žarometov se vključi tudi s tremi daljšimi pritiski na stikalo za pranje vetrobranskega stekla.

Opomba: da zagotovite pravilno delovanje naprave za pranje žarometov v zimskem času, odstranite sneg z okrasnih elementov na šobah in te okrasne elemente odmrznite z razpršilom za odmrzovanje.

Priporočljivo pa je, da redno odstranjujete trdovratno umazanijo na steklih žarometov.

Pri minimalnem nivoju tekočine za pranje stekel se lahko delovanje naprave za pranje žarometov prekine.

Napolnite posodo s tekočino za pranje stekel in pri delujočem motorju vključite pranje žarometov, da ponovno vzpostavite delovanje naprave.

Pri posegih pod pokrovom motorja se prepričajte, da je ročica brisalcev v položaju B (izklop).

Obstaja nevarnost poškodb.