Nazaj na seznam

GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

S to garnituro lahko popravite pnevmatiko, ki ima na tekalni površini A poškodbo, manjšo od 4 milimetrov. S to garnituro ne morete popraviti vseh vrst predrtij, kot na primer poškodb, večjih od 4 milimetrov, ter zarez na boku B pnevmatike ...

Prepričajte se tudi, da je platišče v dobrem stanju.

Če je tujek, ki je predrl pnevmatiko, še vedno v njej, ga ne smete izvleči.

Garniture za polnjenje ne uporabljajte, če se je zaradi vožnje s predrto pnevmatiko le-ta poškodovala.

Pred kakršnimkoli posegom natančno preglejte boke pnevmatike.

Prav tako je vožnja s slabo napolnjeno ali z izpraznjeno (predrto) pnevmatiko lahko zelo nevarna in ima lahko za posledico nepopravljivo škodo.

To popravilo je zgolj začasno.

Poškodovano pnevmatiko je treba čim prej dati strokovnjaku v pregled (in v popravilo, če je to mogoče).

Ob zamenjavi pnevmatike, popravljene s to garnituro, morate o tem obvestiti strokovnjaka.

Med vožnjo lahko občutite manjše vibracije, do katerih pride zaradi prisotnosti sredstva v pnevmatiki.

Ta garnitura je homologirana izključno za polnjenje pnevmatik na vozilu, ki je z njo tovarniško opremljeno.

V nobenem primeru z njo ne smete polniti pnevmatik drugega vozila ali kateregakoli drugega napihljivega predmeta (blazine, čolna ...).

Med uporabo posode s sredstvom za popravilo pazite, da sredstvo ne pride v stik s kožo. Če vam kapljice sredstva kljub temu brizgnejo na kožo, prizadeto mesto obilno izperite z vodo.

Garnituro za popravilo pnevmatik hranite izven dosega otrok.

Prazne posode ne odvrzite v naravo. Izročite jo predstavniku servisne mreže za vaše vozilo ali posebni organizaciji, ki zbira te izdelke.

Posoda ima omejeno življenjsko dobo, ki je navedena na nalepki. Preverite rok uporabe.

Za zamenjavo cevi za polnjenje in posode s sredstvom za popravilo pnevmatike se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

V primeru predrtja pnevmatike uporabite komplet, ki je v prtljažniku ali pod podom prtljažnika (odvisno od vozila). ODLAGALNA MESTA, UREDITEV PRTLJAŽNEGA PROSTORA.

Vozilo s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah

Če so pnevmatike premalo napolnjene (predrtje, premalo napolnjene pnevmatike itd.), se vklopi opozorilna lučka na instrumentni plošči. OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH.

Motor deluje, parkirna zavora je vključena;

- priključite cev 4 kompresorja na dovod posode 9;

- odstranite pokrovček nastavka za polnjenje posode 3;

- odvijte pokrovček ventila na kolesu in na ventil privijte nastavek za polnjenje posode 3;

- odklopite vso dodatno opremo, ki je povezana v vtičnice za dodatno opremo vozila;

- nastavek 7 obvezno priklopite v vtičnico za dodatno opremo pri vozilu;

- pritisnite stikalo 5 za polnjenje pnevmatike do predpisanega tlaka TLAK ZRAKA V PNEVMATIKAH ;

- po največ 15 minutah prenehajte s polnjenjem in preverite tlak (na manometru 6).

Opomba: ko se posoda prazni (približno 30 sekund), manometer 6 na kratko prikaže tlak do 6 barov, nato prične tlak padati.

- Nastavite tlak: za zvišanje tlaka nadaljujte s polnjenjem s pomočjo garniture; za znižanje pa pritisnite gumb 8.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Pred uporabo garniture parkirajte vozilo tako, da boste dovolj odmaknjeni od prometa, vključite varnostne utripalke, zategnite parkirno zavoro, vsi potniki pa naj zapustijo vozilo in se oddaljijo od cestišča.

Če po 15 minutah ne morete doseči minimalnega tlaka 1,8 bar, pnevmatike ni mogoče popraviti; ne nadaljujte z vožnjo in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ko je pnevmatika pravilno napolnjena, odstranite garnituro:

- Nastavek za polnjenje 3 počasi odvijte, da se izognete brizganju sredstva, ter shranite posodo v plastično embalažo, da preprečite izlivanje sredstva.

- Nalepko s priporočili za vožnjo (nameščena je pod posodo) prilepite na vidno mesto na armaturni plošči.

- Pospravite garnituro.

- Če po končanem prvem polnjenju pnevmatike ta še vedno pušča, je potrebna vožnja za zamašitev luknje.

- Takoj odpeljite s hitrostjo med 20 in 60 km/h, da se sredstvo enakomerno porazdeli po pnevmatiki, in se po 3 kilometrih vožnje ustavite, da preverite tlak.

- Če je tlak višji od 1,3 bara, ampak nižji od priporočenega, ga nastavite (glejte nalepko na robu voznikovih vrat), sicer se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo: popravilo ni mogoče.

Pri ventilu bodite pozorni na njegov pokrovček, kajti če slednjega ni oziroma je slabo privit, lahko povzroči puščanje in slabše tesnjenje pnevmatike.

Vedno uporabljajte pokrovčke ventila, ki so enaki originalnim, in poskrbite, da bodo popolnoma priviti.

Previdnostni ukrepi pri uporabi garniture

Garnitura za polnjenje ne sme neprekinjeno delovati več kot 15 minut.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Po uporabi garniture za popravilo z vozilom ne smete prevoziti več kot 200 km. Poleg tega morate voziti počasneje; v nobenem primeru ne smete preseči hitrosti 80 km/h. Na to vas opozarja nalepka, ki jo morate prilepiti na vidno mesto na armaturni plošči.

V skladu s predpisi v posameznih državah je sicer treba zamenjati pnevmatiko, ki je popravljena z garnituro za polnjenje pnevmatik.