Nazaj na seznam

KLIC V SILI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s funkcijo za klic v sili, lahko to funkcijo uporabite za samodejno ali ročno klicanje reševalne službe (brezplačno) v primeru nesreče ali slabosti, pri čemer se skrajša čas, ki ga reševalna služba potrebuje, da prispe na kraj nesreče.

Opomba: klic v sili deluje:

- v državah, ki jih pokrivajo povezane telefonske službe za klic v sili in infrastruktura, združljiva s sistemom;

- odvisno od pokritosti omrežja v geografski regiji, kjer se vozilo vozi.

Če funkcijo za klic v sili uporabite za sporočanje nesreče, ki ste ji bili priča, morate vozilo zaustaviti čim bližje, na primernem mestu glede na razmere v prometu, da lahko reševalne službe določijo mesto vašega vozila in tako tudi mesto sporočene nesreče.

V vseh primerih upoštevajte lokalne zakonske predpise.

Klic v sili uporabljajte le v primeru nesreče, v kateri ste udeleženi ali ste ji bili priča, ali v primeru slabosti.

1 Opozorilna lučka delovanja sistema:

- zelena: deluje

(omrežje na voljo);

- izklopljena: ne deluje

(omrežje ni na voljo);

- rdeča: deluje

napaka;

- utripajoča zelena: klic v teku.

2 Opozorilna lučka samodejnega načina.

3 Gumb SOS.

4 Mikrofon.

5 Zvočnik.

Klic se vedno izvede v naslednjem zaporedju:

- vzpostavljen je klic za reševalno službo;

- pošljite podatke v zvezi z nesrečo (identifikacijska ploščica proizvajalca, lokalni čas klica, zadnji položaji vozila, smer vozila);

- glasovna komunikacija z reševalno službo;

- po potrebi je poklicana služba za nujno pomoč.

Funkcija za klic v sili deluje v dveh načinih:

- samodejni način;

- ročni način.

Samodejni način

Če se vklopi opozorilna lučka samodejnega načina 2 zelene barve, to potrjuje, da je vklopljen samodejni sistem.

Klic v sili se samodejno sproži v primeru nesreče, če se je vklopila varovalna oprema (zategovalniki varnostnih pasov, airbag itd.).

Ročni način

Klic v sili izvedete tako, da:

- pritisnite gumb 3 in ga zadržite vsaj 3 sekunde;

ali

- petkrat pritisnete gumb 3 v desetih sekundah.

V primeru nenamerne izvedbe postopka je mogoče klic preklicati tako, da pritisnete gumb 3 in ga držite približno dve sekundi, preden je vzpostavljen klic s klicnim centrom.

Ko je klic vzpostavljen, lahko klic konča le klicni center.

Tesni način

(glede na lokalno zakonodajo)

Testni način je na voljo le predstavnikom servisne mreže, ki lahko preverijo, ali funkcija klica v sili deluje pravilno.

Za uporabo testnega načina:

- trikrat kratko pritisnite gumb 3;

- počakajte približno 15 sekund;

- trikrat kratko pritisnite gumb 3.

Izhod iz testnega načina je samodejen.

V primeru nesreče ostanite v bližini vozila, če mesto in prometne razmere to dopuščajo, da se lahko po potrebi hitro odzovete klicu iz klicnega centra.

Motnje delovanja

V nekaterih primerih klic v sili morda ne bo deloval (npr. ko je akumulator skoraj prazen).

Če sistem zazna motnjo delovanja, se za več kot 30 minut vklopi opozorilna lučka 1 v rdeči barvi. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem deluje s temu namenjenim akumulatorjem. Življenjska doba akumulatorja je približno štiri leta (opozorilna lučka 1 začne svetiti rdeče, ko se začne približevati izteku).

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Brez funkcije za klic v sili sistema ni mogoče izslediti in ne bo pod stalnim nadzorom. Podatki se samodejno in neprestano brišejo, sistem pa shrani samo zadnje tri položaje vozila.

V skladu z lokalno zakonodajo se podatki pošiljajo le v primeru klica v sili. Podatki, poslani klicnemu centru, se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo za zaščito osebnih podatkov v vaši državi. Sistem shrani zgodovino dejavnosti za samo 13 ur.

Lastnik vozila ima pravico dostopati do svojih podatkov. Zahteva lahko, da se podatki popravijo, izbrišejo ali zaklenejo.

Za zagotavljanje vaše varnosti in pravilnega delovanja sistema mora kakršen koli poseg na akumulatorju (odstranitev, odklop itd.) izvesti usposobljen strokovnjak.

Nevarnost opeklin zaradi električnega udara.

Obvezno morate upoštevati priporočene roke za zamenjavo, ki so navedeni v navodilih za vzdrževanje, pri čemer teh rokov ne smete prekoračiti.

Akumulator je posebne vrste. Obvezno ga morate zamenjati z enako vrsto.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.