Nazaj na seznam

OPOZORILO OB ZAZNAVI UTRUJENOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opozorilo za zaznavanje utrujenost je funkcija, ki je koristna pri vožnji na monotonih cestah (avtoceste, hitre ceste itd.).

Funkcija analizira voznikovo vedenje in upošteva okoliščine, da vas obvešča o morebitnem stanju utrujenosti, kot so:

- premikanje volana;

- voznikova uporaba drugih naprav (indikatorji, pranje vetrobranskega stekla itd.);

- čas vožnje brez zaustavitev;

-...

Predstavlja dodatno pomoč pri vožnji v primeru nevarnosti utrujenosti. Ta funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika.

Ta funkcija v nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri vožnji.

Vklop/izklop

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 1

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite ON ali OFF.

Ob zagonu motorja se sistem vrne v stanje ob zadnji prekinitvi kontakta.

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 2 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat zaporedoma pritisnite stikalo 3 gor ali dol, da se pomaknete do menija »Asistent vožnje«; pritisnite stikalo 2 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 3 gor ali dol, da se premaknete do menija »Opozorilo za zaznavanje utrujenosti«, nato pa pritisnite stikalo 2 OK;

- znova pritisnite stikalo 2 OK za vklop ali izklop funkcije.

Delovanje

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

- hitrost vozila je večja od približno 60 km/h;

in

- Od izbrisa prejšnjega opozorila je minilo približno 15 minut.

Funkcija sproži opozorilo, če sistem zazna ponavljajoče se znake utrujenosti pri vozniku za volanom.

Ko je zaznana nevarnost utrujenosti, se na instrumentni plošči pojavi sporočilo »Opoz. utrujenosti naredite odmor«, ki ga spremlja zvočni signal.

Če želite izbrisati opozorilo, uporabite stikalo 2 OK.

Svetujemo vam, da se čim prej ustavite za premor.

Posebnost:

- če opozorila ne izbrišete s pritiskom stikala 2 OK, se zvočni signal ponovi;

- funkcija lahko določene načine vožnje interpretira kot znak utrujenosti (športno vožnjo, nepravilno vožnjo itd.) ali vožnjo po cesti, ki je v slabem stanju.

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite opoz. utrujenosti«. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.