Nazaj na seznam

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gumbi za upravljanje A

Za dostop do nastavitev samodejne klimatske naprave na zaslonu multimedijskega zaslona1 glejte navodila za multimedijsko opremo.

Dejanska prisotnost opisanih ukazov je odvisna od izvedbe vozila.

2 Nastavitev programirane temperature na levi in desni strani.

3 Reciklaža zraka

4 Zmanjšujte hitrost prezračevanja, dokler se sistem ne izklopi.

5 Povečajte hitrost prezračevanja.

61415 in 16 Samodejni načini.

7 Bližnjica do strani za klimatsko napravo.

8 Funkcija »Sinhronizacija« SYNC.

9 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

10 Funkcija za boljšo vidljivost

11 Klimatska naprava

12 Dodatni način klimatske naprave OFF

13 Prikaz hitrosti prezračevanja.

17,18 in 19 Porazdelitev zraka v notranjosti.

20 Dodatni način klimatske naprave Auto

21 Dodatni ročni način klimatske naprave

Nekateri gumbi imajo opozorilno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja jakost prezračevanja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko kadarkoli spremenite s pritiskom stikala 4 ali 5.

Opomba: konfiguracija klimatske naprave se razlikuje glede na izbrani način v meniju »MULTI-SENSE« MULTI-SENSE.

Nastavitev temperature

Obstajata dve vrsti nastavitev:

- ločena prilagoditev potniškega prostora;

- prilagoditev v načinu SYNC za sinhronizacijo sovoznikove in voznikove strani.

SYNC Funkcija

Pritisnite gumb 8, da omogočite enotno nastavitev za potniški prostor. Lučka gumba 8 zasveti. Nato uporabite stikalo 11.

Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite gumb 8 ali pa uporabite stikalo 2 in desno stran prilagodite ločeno od leve.

Opozorilna lučka gumba 2 se izklopi.

Opomba: konfiguracija klimatske naprave se razlikuje glede na izbrani način v meniju »Multi-Sense« MULTI-SENSE.

Prikazane temperaturne vrednosti kažejo izbrano raven udobja.

Zviševanje ali zniževanje prikazane temperature ob zagonu motorja v nobenem primeru ne zagotavlja hitrejšega doseganja želene temperature. Sistem namreč samodejno zniža ali zviša temperaturo (prezračevanje ne deluje takoj z največjo hitrostjo, ampak se hitrost postopno povečuje), kar lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Na splošno velja, da morajo ostati zračniki na armaturni plošči vedno odprti, razen v posebnih primerih.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih vzvratnih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Ob njeni vključitvi se samodejno vključi klimatska naprava in gretje zadnjega stekla ter pri nekaterih vozilih električno gretje vetrobranskega stekla.

Uporabite stikalo 10. Vklopi se vgrajena kontrolna lučka.

Pritisnite gumb 9 za izklop funkcije ogrevanja zadnjega stekla. Vgrajena kontrolna lučka se izklopi.

Če želite spremeniti hitrost prezračevanja: pritisnite stikalo 4 ali 5.

Za izklop te funkcije

pritisnite:

- stikalo 6,

- ponovno stikalo 10,

- eno od tipk 1415 ali 16.

Avtomatski način delovanja

Avtomatska klimatska naprava zagotavlja (razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro stopnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva. Sistem upravlja hitrost prezračevanja, porazdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave in temperaturo zraka.

Ta način vsebuje izbor treh programov:

NORMAL : omogoča optimalno doseganje izbrane ustrezne temperature glede na zunanje pogoje. Pritisnite stikalo 6 ali gumb 15.

SOFT: doseže želeni nivo udobja na nežnejši in tišji način. Pritisnite gumb 14.

FAST: poveča dotok zraka v potniškem prostoru. Ta način je priporočen predvsem zato, ker zagotavlja optimalno udobje na zadnjih sedežih. Pritisnite gumb 16.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Pritisnite tipko 11 za:

- ročni vklop klimatske naprave (vklopi se kontrolna lučka na stikalu 11),

- ročni izklop klimatske naprave (izklopi se kontrolna lučka na stikalu 11),

Zaustavitev sistema

Večkrat pritisnite stikalo 4 za izklop sistema.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Uporabite stikalo 9. Vklopi se vgrajena kontrolna lučka. Ta funkcija omogoča odmrzovanje in odroševanje zadnjega stekla in odmrzovanje zunanjih ogledal (pri vozilih s to funkcijo).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom na gumb 9. Sicer se sušenje stekla izključi samodejno.

Priporočamo, da uporabljate enega od avtomatskih načinov delovanja NORMAL, SOFT ali FAST .

V samodejnem načinu delovanja (kontrolna lučka na stikalu 6 sveti) sistem nadzoruje vse funkcije klimatske naprave.

Še vedno lahko spremenite izbiro sistema; v tem primeru se kontrolna lučka na stikalu 6 izklopi.

Če se želite vrniti v samodejni način, izberite enega od programov (NORMAL 15, SOFT 14 ali FAST 16 ) ali pritisnite stikalo 6.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite gumbe 1718 in 19 za izbiro želenega načina porazdelitve (prikazan je izbrani pretok zraka).

17 Zrak je večinoma usmerjen k režam za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in režam za dovajanje zraka na prednja bočna stekla.

18 Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

19 Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Reciklaža zraka

Funkcija je samodejno upravljana, vendar jo lahko tudi ročno vključite.

Posebnost:

- med reciklažo se zrak v notranjosti reciklira brez dotoka zunanjega zraka;

- reciklaža zraka vam omogoča izoliranje notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo območje...) in hitrejše ohlajanje potniškega prostora.

Ročno upravljanje

Uporabite stikalo 3. Vklopi se lučka na stikalu 3.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato priporočamo, da vklopite samodejni način delovanja takoj, ko recikliranje zraka ni več potrebno, tako da pritisnete 3.

Za izklop funkcije ponovno pritisnite stikalo 3.

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.