Nazaj na seznam

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikalo B

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

(pri nekaterih izvedenkah)

1 Uravnavanje temperature zraka na voznikovi strani.

2 Stikalo za vklop klimatske naprave.

3 Funkcija za boljšo vidljivost

4 Nastavitev količine dovajanega zraka.

5 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

6 Kakovost zunanjega zraka

7 Funkcija »Sinhronizacija« SYNC.

8 Uravnavanje temperature zraka na potnikovi strani.

9  Reciklaža zraka

10 Samodejni način »FAST«.

11  Samodejni način »AUTO«.

12 Samodejni način »SOFT".

13 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

Avtomatski način delovanja

Avtomatska klimatska naprava zagotavlja (razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro stopnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva. Sistem upravlja hitrost prezračevanja, porazdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave in temperaturo zraka.

Ta način vsebuje izbor treh programov:

AUTO : omogoča optimalno doseganje izbrane ustrezne temperature glede na zunanje pogoje. Pritisnite gumb 11.

SOFT: doseže želeni nivo udobja na nežnejši in tišji način. Pritisnite gumb 12.

FAST: poveča dotok zraka v potniškem prostoru. Ta način je priporočen predvsem zato, ker zagotavlja optimalno udobje na zadnjih sedežih. Pritisnite gumb 10.

S kakršnim koli dejanjem na gumbu, ki ni gumb AUTO, sprožite izklop samodejnega načina delovanja.

Nastavitev količine dovajanega zraka

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja jakost prezračevanja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko kadar koli spremenite z obračanjem gumba 4 za povečanje ali zmanjšanje hitrosti prezračevanja.

Uravnavanje temperature zraka

Obračajte stikalo 1 ali stikalo 8 glede na želeno temperaturo.

Čim bolj je stikalo obrnjeno v desno, tem višja je temperatura.

SYNC Funkcija

Pritisnite gumb 7, da omogočite enotno nastavitev za potniški prostor. Lučka gumba 7 zasveti.

Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite gumb 7 ali pa uporabite stikalo 8 in desno stran prilagodite ločeno od leve.

Opozorilna lučka gumba 7 se izklopi.

Opomba: konfiguracija klimatske naprave se razlikuje glede na izbrani način v meniju Multi-Sense MULTI-SENSE.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite gumb 3: vklopi se opozorilna lučka na gumbu.

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih vzvratnih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske naprave in gretja zadnjega stekla.

Za izklop gretja zadnjega stekla pritisnite gumb 13. Lučka na gumbu preneha svetiti.

To funkcijo izključite s pritiskom gumba 3 ali 11.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite stikalo 5 tolikokrat, kot je treba, da izberete način porazdelitve zraka v potniškem prostoru. 5 označuje izbrani način porazdelitve.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

Zrak je usmerjen do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih in glede na vozilo, do potnikov v drugi vrsti sedežev.

Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Nekatere tipke imajo kontrolno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite gumb 13: vklopi se opozorilna lučka na gumbu. Ta funkcija omogoča odmrzovanje in odroševanje zadnjega stekla in odmrzovanje zunanjih ogledal (pri vozilih s to funkcijo).

To funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 13. Sicer se sušenje stekla izključi samodejno.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Za izklop klimatske naprave pritisnite gumb 2. Vgrajena kontrolna lučka ugasne.

Delovanje klimatske naprave povzroči večjo porabo goriva (zato izključite klimatsko napravo, kadar je ne potrebujete).

Vozila z načinom ECO (stikalo 14 ali prek zaslona multimedijskega sistema, kar je odvisno od vozila): ko je način ECO vklopljen, lahko zmanjša zmogljivost delovanja samodejne klimatske naprave. NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA MULTI-SENSE.

Vključevanje recikliranja ali notranjega kroženja zraka (z izolacijo potniškega prostora)

Funkcija se upravlja samodejno, vendar jo lahko vključite tudi ročno. V tem primeru vklop funkcije potrdi prižgana kontrolna lučka na tipki 9.

Ročno upravljanje

Pritisnite gumb 9: vklopi se opozorilna lučka na gumbu.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato priporočamo, da vključite samodejni način delovanja s ponovnim pritiskom na tipko 9, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Zaustavitev sistema

Za izklop sistema obrnite stikalo 4 v položaj »OFF«. Za vklop ponovno zasukajte gumb 4, da prilagodite hitrost prezračevanja, ali pritisnite gumb 11.

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.