Nazaj na seznam

SAMODEJNO PARKIRANJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na podlagi ultrazvočnih tipal, nameščenih v odbijačih vozila in označenih s puščicami 3, vam ta funkcija pomaga poiskati dostopna parkirna mesta in izvajati parkirne manevre.

Roke umaknite z volana, pri čemer upravljate samo:

- pedal za plin;

- zavorni pedal;

- prestavno ročico.

Nadzor lahko kadar koli lahko prevzamete z uporabo volana.

Vklop

Pri ustavljenem vozilu ali vožnji s hitrostjo, nižjo od približno 30 km/h:

- pritisnite na stikalo 2. Kontrolna lučka na stikalu 2 se vklopi in A se prikaže na zaslonu multimedijskega sistema 1;

- vklopite smernike na strani vozila, na kateri želite parkirati.

Posebnosti

Pazite, da ultrazvočna tipala, ki jih kažejo puščice 3, niso prekrita (z umazanijo, blatom, snegom, slabo nameščeno registrsko številko), spremenjena zaradi trka ali drugih razlogov (vključno z barvanjem), ali da jih ne ovira kakršna koli dodatna oprema, nameščena na sprednji ali zadnji del vozila.

Izbira manevra

Sistem lahko izvede štiri vrste manevrov:

- bočno parkiranje vozila;

- pravokotno parkiranje vozila;

- poševno parkiranje vozila;

- bočno speljevanje s parkirnega mesta.

Prek zaslona multimedijskega sistema 1 izberite manever, ki ga želite izvesti.

Opomba: ob zagonu vozila po bočnem parkiranju z uporabo sistema vam ta privzeto ponudi pomoč pri speljevanju z bočnega parkirnega mesta. V drugih primerih se privzeti manever lahko nastavi na zaslonu multimedijskega sistema 1. Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Zagon sistema spremlja vklop sistema za pomoč pri parkiranju in kamere za vzvratno vožnjo, če je vozilo opremljeno s tako kamero, s čimer se vozniku zagotavlja pregled nad manevrom. SISTEM POMOČ PRI PARKIRANJU, KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO.

Delovanje

Parkiranje vozila

Dokler je hitrost vozila nižja od približno 30 km/h, sistem išče prazna parkirna mesta na strani vozila, ki jo je izbral voznik.

Opomba: če so parkirna mesta na voljo na drugi strani vozila, vklopite smernike na drugi strani in tako sistemu omogočite iskanje parkirnih mest.

Ko sistem zazna prazno mesto, se to prikaže na zaslonu multimedijskega sistema, označeno z malo črko »P«. Vozite počasi, z vklopljenimi smerokazi na strani, na kateri je na voljo parkirni prostor, dokler se ne prikaže sporočilo »Ustavite« in sproži zvočni signal.

Parkirno mesto je nato na zaslonu multimedijskega sistema označeno z veliko črko »P«.

- Ustavite vozilo;

- vklopite vzvratno prestavo.

Na instrumentni plošči se vklopi opozorilna lučka in slišati je pisk.

- Spustite volan;

- upoštevajte navodila na večfunkcijskem zaslonu 1.

Vaša hitrost ne sme presegati približno 7 km/h.

Ko je manever končan, kontrolna lučka ugasne in zasliši se zvočni signal.

Bočno speljevanje s parkirnega mesta

- Na kratko pritisnite stikalo 2,

- Izberite način »Speljevanje z bočnega parkirnega mesta«;

- vklopite smerokaze na strani, na katero želite speljati vozilo;

- pritisnite in držite stikalo 2 (približno dve sekundi).

Na instrumentni plošči se vklopi opozorilna lučka in slišati je pisk.

- Spustite volan;

- izvedite manevre spredaj in zadaj tako, da upoštevate navodila na zaslonu multimedijskega sistema 1 in opozorila sistema za pomoč pri parkiranju.

Vaša hitrost ne sme presegati približno 7 km/h.

Ko je vozilo v položaju za zapuščanje parkirnega mesta, opozorilna lučka na instrumentni plošči izgine, pri čemer se zasliši zvočni signal in se na zaslonu multimedijskega sistema 1 prikaže sporočilo za potrditev, da je manever zaključen.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove previdnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Pri manevriranju se volan lahko hitro obrača: rok ne stegujte v notranjost volanskega obroča in se prepričajte, da v notranjosti ni ničesar.

Prekinitev/nadaljevanje manevra

Manever se prekine v naslednjih primerih:

- prevzamete volan;

- vozilo predolgo miruje;

- ovira na poti vozila preprečuje dokončanje manevra;

- motor se zaustavi;

- odprejo se vrata ali prtljažnik.

Opozorilna lučka stikala 2 se izklopi, prav tako izgine opozorilna lučka na instrumentni plošči in zasliši se zvočni signal za potrditev, da je manever prekinjen. Na zaslonu multimedijskega sistema 1 se prikaže razlog za prekinitev manevra.

Prepričajte se:

- da ste spustili volan;

in

- da so vsa vrata in prtljažnik zaprti;

in

- da ni nobene ovire na poti;

in

- da motor teče.

Če opozorilna lučka v stikalu 2 utripa, to pomeni, da je sistem ponovno na voljo za nadaljevanje manevra.

Če želite nadaljevati manever, pritisnite in zadržite stikalo 2. Opozorilna lučka stikala 2 se vklopi in na instrumentni plošči se prikaže opozorilna lučka .

Upoštevajte navodila na zaslonu multimedijskega sistema 1.

Preklic manevra

Manever se prekliče v naslednjih primerih:

- hitrost vozila presega 7 km/h;

- s pritiskom na stikalo 2;

- pri manevriranju ste opravili več kot 10 premikov naprej/nazaj;

- tipala za pomoč pri parkiranju so zamazana ali zamašena;

- kolesa vozila so zdrsavala;

- manevriranje je bilo predolgo prekinjeno.

Opozorilna lučka stikala 2 in opozorilna lučka na instrumentni plošči se izklopita in zasliši se zvočni signal za potrditev, da je manever preklican. Na zaslonu multimedijskega sistema 1 se prikaže razlog za preklic manevriranja.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Poskrbite, da je manevriranje skladno z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi na vaši lokaciji.

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: med manevriranjem se zato vedno prepričajte, da v mrtvem kotu ni majhnih, ozkih ovir, ki se premikajo, na primer otrok, živali, otroških vozičkov, koles, večjih kamnov, stebričkov, opreme za vleko itd.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava tipal lahko spremeni, kar lahko vpliva na njihovo delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege na območju s tipali (popravila, zamenjave, spreminjanje zunanjih oblog itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekateri pogoji lahko motijo ali ovirajo delovanje sistema, na primer slabe vremenske razmere (sneg, toča, led itd.).

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Tveganje napačnih lažnih alarmov.

Omejitve delovanja sistema

- Sistem ne more zaznati predmetov, ki so v mrtvih kotih tipal.

- Ves čas opazujte, da je parkirno mesto, ki ga je predlagal sistem, še vedno na voljo in neovirano.

- Sistema ne smete uporabljati pri vleki prikolice ali v primeru nameščenega sistema za vleko ali dodatni tovor na vozilu ali na sosednjih vozilih.