Nazaj na seznam

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vozlih, ki so opremljena s tem sistemom, slednji nadzira tlak zraka v pnevmatikah.

Način delovanja

Vsa kolesa (razen rezervnega) imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki redno meri tlak v pnevmatiki.

Sistem na instrumentni plošči 1 prikaže trenutni tlak v pnevmatikah in opozori voznika, če kolesa niso dovolj napolnjena.

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Če je vozilo opremljeno z navigacijskim sistemom, lahko postopek ponastavitve izvedete tudi z multimedijskim zaslonom: glejte navodila za opremo.

Postopek za reinicializacijo

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

- večkrat zaporedoma tapnite stikalo 5, in sicer tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo« ;

- na kratko pritiskajte stikalo 2 ali 3, da pridete do strani »Tlak v pnevmatikah«;

- dolgo (približno 3 sekunde) držite gumb 4, da začnete inicializacijo. Utripanje pnevmatik ter prikaz sporočila »Prilagajanje tlaka v teku« in nato »Lokacija pnevm. v teku« pomeni, da je bila zahteva za ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah sprejeta.

Za reinicializacijo je lahko potrebnih več minut vožnje.

Če ponastavitvi sledijo kratke vožnje, lahko sporočilo »Lokacija pnevm. v teku« ostane prikazano po več zaporednih zagonih.

Opomba: vrednost referenčnega tlaka ne sme biti nižja od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Spodnja preglednica prikazuje možna sporočila v zvezi s postopkom ponastavitve pnevmatik.

Koraki

Prikazi

(odvisno od vozila)

Sporočila

Pomen

1

Za ponast. tlaka zadržite gumb

Pri vklopljenem kontaktu in zaustavljenem vozilu začnite ponastavitev tlaka v vseh štirih pnevmatikah tako, da pritisnete in držite stikalo 4 OK.

2

Prilagajanje tlaka v teku

Narekovaji »---« pred vsakim kolesom bodo utripali, kar pomeni, da je sistem registriral ponastavitev tlaka v pnevmatikah za vsa štiri kolesa.

3

Lokacija pnevm. v teku

Narekovaji »---« pred vsakim kolesom ostanejo osvetljeni. Ta sistem ponastavi tlak v pnevmatikah za vsa štiri kolesa. Zdaj lahko vozite. Sporočilo lahko ostane prikazano med kratkimi potovanji.

Opomba: med ponastavitvijo nadzor tlaka v pnevmatikah ostane vklopljen.

4

Prikazana je vrednost tlaka v štirih pnevmatikah: postopek ponastavitve je zaključen in uspešen.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak v štirih pnevmatikah je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat). Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti. Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...). PNEVMATIKE.

S predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo se posvetujte glede zamenjave pnevmatik in glede razpoložljive dodatne opreme v servisni mreži ter skladnosti s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah: ob uporabi druge opreme bi se lahko poškodovala tipala oziroma sistem ne bi več pravilno deloval.

Zamenjava kolesa

ker potrebuje sistem za pravilno ugotavljanje položaja koles in tlaka v kolesih med vožnjo kar nekaj minut, preverite tlak v pnevmatikah po vsakem posegu.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni mreži za vaše vozilo. Glejte razdelek GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK.

Napake tlaka v pnevmatikah

Preglednica na naslednji strani prikazuje seznam opozorilnih sporočil, ki se pojavijo na instrumentni plošči 1, ko sistem zazna napako tlaka v pnevmatikah.

Informacije na instrumentni plošči prikazujejo morebitne napake tlaka v pnevmatikah (npr. izpraznjena ali predrta pnevmatika). Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Kontrolne lučke

Sporočila

Prikazi

(odvisno od vozila)

Pomen

Napolnite pnevmatike

Kolo in pripadajoča vrednost tlaka sta prikazana v rumeni barvi.

To pomeni, da je bila zaznana nezadostna napolnjenost pnevmatike. Preverite in nastavite tlak v štirih pnevmatikah ter nato ponastavite sistem.

+ ®

Poškodba pnevm.

Kolo in pripadajoča vrednost tlaka sta prikazana v rdeči barvi.

To pomeni, da je obravnavana pnevmatika predrta ali močno izpraznjena. Če je pnevmatika izpraznjena, nastavite tlak v štirih hladnih pnevmatikah in ponastavite sistem. Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte (ali naj jo zamenja pooblaščeno osebje).

+ ©

Preverite tipala tlaka pnevmatik

Kolo ni več prikazano.

To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipalom (npr. rezervno kolo) ali da je tipalo okvarjeno. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Lokacija pnevm. napaka

To pomeni, da sistem ni mogel odčitati tlaka v vsaki pnevmatiki. To lahko povzroči uporaba tipala, ki ga ne priporoča pooblaščeni prodajalec. Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah še naprej deluje.