ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zagon motorja

Vozila z bencinskim motorjem

- Vklopite zaganjalnik in pri tem ne pritiskajte pedala za plin.

- Takoj ko motor steče, ključ spustite.

É Vozila z dizelskim motorjem

- Kontaktni ključ obrnite v položaj »ON« 2 in ga držite v tem položaju, dokler se kontrolna lučka zagonskega segrevanja ne izklopi;

- ključ obrnite v položaj »START« 3 brez pritiskanja pedala za plin;

- Takoj ko motor steče, ključ spustite.

Posebnost: če se motor zažene, ko je zunanja temperatura zelo nizka (pod -10 °C): pedal sklopke naj bo pritisnjen, dokler se motor ne zažene.

Zaustavitev motorja

Ko motor teče v prostem teku, obrnite ključ nazaj v položaj »LOCK« 0.

Nikdar ne zaganjajte vozila v prostem teku na klancu. Nevarnost izklopa servovolana.

Obstaja nevarnost nesreče.

Nikdar ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so varnostne blazine in zategovalniki varnostnih pasov.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.