Nazaj na seznam

PREDRTA PNEVMATIKA, REZERVNO KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V primeru predrtja

Glede na vozilo imate na voljo garnituro za polnjenje pnevmatik ali rezervno kolo (glejte naslednje strani).

Posebnost

Funkcija »Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah« ne nadzira rezervnega kolesa (kolo, ki smo ga zamenjali z rezervnim kolesom, izgine s prikazovalnika instrumentne plošče) OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Če je bilo rezervno kolo hranjeno več let, ga dajte v pregled vašemu serviserju, ki bo preveril, ali je še ustrezno in se lahko varno uporablja.

Vozila z rezervnim kolesom manjših dimenzij od ostalih štirih koles na vozilu:

- Na isto vozilo ne montirajte nikoli več kot eno rezervno kolo.

- Glede na to, da je predrto kolo večje kot rezervno kolo, bo višina podvozja manjša.

- Čimprej zamenjajte rezervno kolo s kolesom enakih dimenzij, kot je bilo originalno.

- Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitrosti, označene na nalepki na kolesu.

- Zaradi montaže tega kolesa se lahko vozilo drugače obnaša. Izogibajte se naglemu pospeševanju ali upočasnjevanju ter zmanjšajte hitrost pri vožnji v ovinek.

- Če morate uporabiti snežne verige, namestite rezervno kolo na zadnjo premo ter preverite tlak v pnevmatikah.

Rezervno kolo 3

Slednje je nameščeno v prtljažniku.

Vozilo ni opremljeno z nizkotonskim zvočnikom

Do njega boste prišli tako, da:

- odprite prtljažnik;

- dvignite talno oblogo prtljažnika 1 z jezičkom 2 (ali ročico, odvisno od vozila);

- odvijte osrednjo pritrditev 6, ki je pod dvigalko 4;

- odstranite garnituro orodja 5;

- odstranite rezervno kolo.

Vozilo je opremljeno z nizkotonskim zvočnikom

Do njega boste prišli tako, da:

- odprite prtljažnik;

- dvignite talno oblogo prtljažnika 1 z jezičkom 2 (ali ročico, odvisno od vozila);

- odvijte osrednjo pritrditev 6, ki je pod dvigalko 4;

- odstranite garnituro orodja 5;

- odklopite napajalni kabel nizkotonskega zvočnika 7;

- odstranite nizkotonski zvočnik;

- odstranite rezervno kolo.

Odstranite nizkotonski zvočnik 7, ga ponovno namestite in priključite v enakem položaju. Ravnajte previdno. Poškodbe lahko ovirajo pravilno delovanje nizkotonskega zvočnika.

V primeru predrte pnevmatike se ne priporočata zamenjava in vnovičen priklop nizkotonskega zvočnika, saj se lahko nizkotonski zvočnik tako poškoduje.

Rezervno kolo 11

Nameščeno je pod vozilom.

Za dostop:

- v prtljažniku dvignite pokrov 9 talne obloge prtljažnika;

- odstranite čep;

- uporabite le ključ za kolesne vijake 8 (z uporabo drugih orodij lahko poškodujete mehanizem) za popolno odvijanje matic v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev (premik A), pri čemer se bo kolo spustilo na tla

- pod vozilom dvignite in nato potisnite (premik B) ročico 10, da spustite nosilec rezervnega kolesa na tla;

- potegnite kolo 11 proti sebi, plastično vodilo pod kolesom olajša premikanje;

- odstranite plastično vodilo s kolesa preden ga namestite na vozilo.

Ponovna namestitev nosilca rezervnega kolesa:

- uporabite ključ za kolesne vijake 8, da popolnoma privijete matico v smeri vrtenja urinih kazalcev (obratno od premika A);

- poskrbite, da nosilec rezervnega kolesa čvrsto pritrdite:

- ponovno namestite čep in nato pokrov 9.

Opomba: izvedenka s 4 vrati, predrto pnevmatiko shranite v prtljažnik.

Ne dotikajte se izpušnega sistema.

Obstaja nevarnost opeklin.

Prepričajte se, da je nosilec rezervnega kolesa vedno čvrsto pritrjen, z ali brez rezervnega kolesa.

Obstaja nevarnost nesreče.

Če je rezervno kolo pod vozilom, je pred dvigom vozila nujno treba odstraniti rezervno kolo.

Obstaja nevarnost poškodb.