DODATNI SISTEMI VAROVANJA NA PREDNJIH SEDEŽIH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Glede na vozilo jih lahko sestavljajo:

- zategovalniki varnostnih pasov v navijalnih bobnih;

- zategovalniki medeničnega pasu;

- omejevalniki zatezne sile prsnega dela varnostnih pasov;

- airbags na voznikovi in sovoznikovi strani spredaj.

Sistemi lahko pri čelnem trčenju delujejo ločeno ali skupno, odvisno od načina in silovitosti trka.

Glede na silovitost trčenja lahko sistem sproži delovanje:

- blokado varnostnega pasu;

- zategovalnika varnostnega pasu v navijalnem bobnu, ki popravi položaj in zategnjenost pasu,

- zategovalnik medeničnega pasu, ki pritisne potnika ob sedež;

- sprednja airbag.

Zategovalniki varnostnih pasov

Zategovalniki pritisnejo varnostni pas ob telo ter s tem potnika ob sedež in tako povečajo učinkovitost varnostnega pasu.

Pri vključenem kontaktu lahko sistem v primeru močnejšega čelnega trčenja in glede na silovitost trčenja sproži delovanje:

- zategovalnik varnostnega pasu v navijalnem bobnu 1, ki v trenutku zategne varnostni pas;

- zategovalnik medeničnega pasu v navijalnem bobnu 2 na sprednjih sedežih.

- Če ste imeli z vozilom nesrečo, mora dodatne sisteme varovanja pregledati strokovnjak.

- Strogo je prepovedan kakršen koli poseg v sistem zategovalnikov, sestavnih delov airbags, računalnikov in kablov ali njihova ponovna uporaba na drugih vozilih.

- Da bi se izognili nenadnemu sproženju varnostne blazine in s tem tudi poškodbam, vas opozarjamo, da je za izvajanje posegov na sistemih airbags usposobljeno le osebje v pooblaščeni servisni mreži za vaše vozilo.

- Kontrolo električnega sistema in sprožilca lahko opravlja le usposobljeno osebje z za to predvideno kontrolno napravo.

- Če nameravate vozilo odpeljati na odpad, se pred tem posvetujte s predstavnikom servisne mreže glede odstranitve plinskih generatorjev na zategovalnikih in sestavnih delih airbags.

Omejevalnik zatezne sile pasu

Ta mehanizem se sproži pri določeni stopnji silovitosti trka in zmanjša silo, s katero varnostni pas pritiska na telo.

sprednja Airbags na voznikovi in sovoznikovi strani

Varnostna blazina je vgrajena spredaj na voznikovi in na sovoznikovi strani.

Na nameščenost opreme opozarja napis »airbag« na volanu, armaturni plošči (v območju sestavnega dela airbag A) in nalepka na spodnjem delu vetrobranskega stekla, odvisno od vozila.

Vsak sistem airbag sestavlja:

- airbag in plinski generator, ki sta vgrajena v volan na voznikovi strani in v armaturno ploščo na sovoznikovi strani;

- elektronska enota za nadzor sistema, ki upravlja električni vžigalnik plinskega generatorja;

- ločena tipala;

- skupna kontrolna lučka å na instrumentni plošči.

Sistem sestavnega dela airbag za svoje aktiviranje uporablja poseben pirotehnični sistem. Tako je mogoče pojasniti, zakaj se ob sproženju varnostne blazine proizvaja toplota, dim (to še ne pomeni, da bo izbruhnil požar) in je slišati močan pok. airbag se mora napihniti v trenutku, zato lahko povzroči poškodbe na površini kože ali druge nevšečnosti

Delovanje

Sistem deluje le pri vključenem kontaktu.

Pri silovitem čelnem trčenju se airbags v trenutku napihnejo. Napihnjena blazina ublaži udarec voznikove in sovoznikove glave in prsnega koša ob volan oziroma armaturno ploščo. Takoj po trčenju se že začne prazniti, da potniki lažje zapustijo vozilo.

Motnje pri delovanju

å Ta lučka se prižge ob zagonu motorja in nato ugasne po približno treh sekundah.

Če se ne prižge ob vključitvi kontakta ali če ostane prižgana, opozarja na motnjo v sistemu.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Vsako odlašanje pomeni manj učinkovito zaščito.

V naslednjih primerih se sprožijo zategovalniki ali airbags.

Pri čelnem trčenju na trdno površino (ki je ni mogoče deformirati), pri katerem je hitrost trčenja enaka ali večja od 25 km/h.

Pri čelnem trčenju z drugim vozilom enake ali višje kategorije, pri katerem je območje trčenja enako ali večje od 40 %, hitrost obeh vozil pa enaka ali večja od 40 km/h.

Pri bočnem trčenju z drugim vozilom enake ali višje kategorije, pri katerem je hitrost trčenja enaka ali večja od 50 km/h.

Zategovalniki in sestavni deli airbags se lahko sprožijo v naslednjih primerih:

- trk pod vozilom, npr. s pločnikom;

- luknje na cestišču;

- padec ali trd pristanek;

- kamenje;

-...

V naslednjih primerih obstaja nevarnost, da se zategovalniki varnostnih pasov aliairbags morda ne bodo sprožili:

- v primeru trčenja od zadaj, ne glede na silovitost;

- v primeru prevračanja vozila;

-...

- v primeru bočnega trčenja v sprednji ali zadnji del vozila;

- v primeru čelnega trčenja pod zadnji del tovornjaka;

- v primeru čelnega trčenja v ostro oviro;

-...

Vsa opozorila, ki so napisana v nadaljevanju, so namenjena temu, da ne bi prišlo do oviranja sprožitve airbag ali do resnih poškodb ob njeni sprožitvi.

Opozorila glede sestavnega dela voznikova airbag

- Ne spreminjajte volanskega obroča ali njegove osrednje blazinice.

- Prepovedano je kakršnokoli prekrivanje osrednje blazinice volanskega obroča.

- Na blazinico volanskega obroča ne pritrjujte nikakršnih predmetov (priponk, značk, ure, nosilca za telefon …).

- Prepovedano je snemati volanski obroč (razen osebju servisne mreže za vaše vozilo).

- Med vožnjo ne sedite preblizu volana: namestite se tako, da bodo vaše roke rahlo upognjene (glejte poglavje »Nastavitev položaja za vožnjo« VARNOSTNI PASOVI). Tak položaj bo zagotavljal neovirano in učinkovito delovanje varnostne blazine ob njeni sprožitvi.

Opozorila glede airbag na sovoznikovi strani

- Ne pritrjujte ali lepite nobenih predmetov (priponk, značk, ure, nosilca za telefon itd.) na armaturno ploščo v območju sestavnega dela airbag.

- Med sovoznikom in armaturno ploščo naj ne bo nobenih predmetov (dežnika, paketov, palice ...) ali živali.

- Ne dajajte nog na armaturno ploščo ali na sedež, ker lahko zaradi drugačne drže pride v primeru nesreče do hudih poškodb. Na splošno velja, da morajo biti vsi deli telesa (kolena, roke, glava itd.) oddaljeni od armaturne plošče.

- Takoj ko odstranite otroški sedež s sovoznikovega sedeža, ponovno aktivirajte varnostne blazine, da sovozniku zagotovite varnost v primeru trčenja.

NA SOVOZNIKOV SEDEŽ NE SMETE PRITRDITI OTROŠKEGA SEDEŽA, OBRNJENEGA V NASPROTNI SMERI VOŽNJE, ČE DODATNA VARNOSTNA OPREMA POLEG SOVOZNIKOVEGA VARNOSTNEGA PASU NI IZKLOPLJENA VARNOST OTROK: izklop, vklop airbag na sovoznikovi strani.