POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

Ni shranjenih sporočil

a) Dnevnik sporočil o delovanju in motnjah.

Zaporedni prikaz:

- informativna sporočila (sovoznikova airbag OFF itd.);

- sporočila o motnjah delovanja (Preverite vbrizgavanje itd.).

b) Trenutna poraba goriva.

Podatek bo prikazan, ko boste presegli hitrost 30 km/h.

7.4 L/100

Povprečna poraba goriva po zadnjem vračanju v začetni položaj.

Vrednost je prikazana, ko prevozite najmanj 400 metrov od zadnjega vračanja na ničlo.

5.8 L/100

c) Števec dnevno prevoženih kilometrov: od zadnje ponastavitve.

112,4 km

Povprečna hitrost po zadnjem vračanju v začetni položaj.

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih.

123.4 km/h

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

Za ponast. tlaka zadržite gumb

d) reinicializacija tlaka v pnevmatikah.

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

16:30

e) Nastavitev ure.

URA IN ZUNANJA TEMPERATURA

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

Potovalni računalnik s sporočilom o vrednosti do naslednjega rednega servisnega pregleda

f) Vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda.

Vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda

Pri vključenem kontaktu in ugasnjenem motorju dostopajte do razdelka »Vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda«. Ko se ta vrednost zmanjšuje, je način prikazovanja različen:

- če do naslednjega servisnega pregleda manjka manj kot 1.500 km ali en mesec: prikaže se sporočilo »Predvidite servisni pregled« s preostalo razdaljo oziroma časom do naslednjega servisnega pregleda (kar se prej izteče);

- če je do naslednjega servisnega pregleda 0 km ali je datum za servisni pregled dosežen: prikazano je sporočilo »Opravite servisni pregled« in vklopljena je opozorilna lučka ©.

Na vozilu je treba čim prej opraviti servisni pregled.

Servisni pregled čez

25 000 km / 12 mesecev

Predvidite servisni pregled čez

300 km / 24 dni

Opravite servisni pregled

Ponastavitev: števec kilometrov pred naslednjim rednim servisnim pregledom ponastavite tako, da približno 10 sekund držite gumb OK, dokler se neprekinjeno ne prikaže vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda.

Opomba: če pri servisnem pregledu ni zamenjano olje, je treba ponastaviti samo vrednost do naslednjega servisnega pregleda. Če se opravi tudi menjava olja, je treba reinicializirati tako vrednost do naslednjega servisnega pregleda kot vrednost do menjave olja.

Primeri izbire

Pomen izbranega prikaza

Potovalni računalnik s sporočilom o vrednosti do naslednjega rednega servisnega pregleda (nadaljevanje)

f) Vrednost do naslednjega rednega servisnega pregleda.

Naslednji redni servisni pregled

Pri vključenem kontaktu in ugasnjenem motorju dostopajte do informacij o številu prevoženih kilometrov, da prikažete vrednost do naslednje menjave olja.

Menjava olja čez

25 000 km / 24 mesecev

Odvisno od vozila se razdalja do naslednje menjave olja prilagaja glede na način vožnje (pogosta vožnja z nizko hitrostjo, vožnja od vrat do vrat, pogosta vožnja v prostem teku, vleka prikolice itd.). Razdalja, ki preostane do naslednje menjave olja, se torej v nekaterih primerih lahko v primerjavi z dejansko prevoženo razdaljo hitreje zmanjšuje.

Ponastavitev: števec kilometrov pred naslednjim rednim servisnim pregledom ponastavite tako, da približno 10 sekund držite gumb OK, dokler se neprekinjeno ne prikaže vrednost do naslednje menjave olja.

Opomba: če pri servisnem pregledu ni zamenjano olje, je treba ponastaviti samo vrednost do naslednjega servisnega pregleda. Če se opravi tudi menjava olja, je treba reinicializirati tako vrednost do naslednjega servisnega pregleda kot vrednost do menjave olja.

Zagotovi AdBlue čez 2400 km

g) Ocenjena razdalja, ki jo še lahko prevozite s preostalim reagentom.