VKLOP IN IZKLOP MOTORJA: vozilo s kartico

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pogoji za zagon motorja

Kartica mora biti v območju zaznavanja 1.

Zagon:

- pri vozilih z avtomatskim menjalnikom postavite ročico v položaj P, pritisnite zavorni pedal in pritisnite gumb 2;

- pri vozilih z ročnim menjalnikom pritisnite zavorni pedal ali pedal sklopke in pritisnite gumb 2. Če je prestava vklopljena, pritisnite tudi pedal sklopke.

Posebnosti

- če kateri od pogojev za zagon ni izpolnjen, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite pedal zavore + START« ali »Pritisnite pedal sklopke + START« ali »Prestavite menj. v položaj P«;

- v nekaterih primerih je treba ob pritisku gumba za zagon motorja 2 premikati tudi volan, da se odklene volanski drog, na kar vas opozori sporočilo »Zasukajte volan + START«;

Prostoročni zagon pri odprtem prtljažniku

V tem primeru kartica ne sme biti v prtljažniku, da preprečite možnost, da bi jo izgubili.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Funkcije pri delnem kontaktu

(vključitev kontakta)

Ob vstopu v vozilu lahko takoj razpolagate z nekaterimi funkcijami (avtoradio, navigacijski sistem, brisalci itd.).

Če želite uporabiti druge funkcije in je kartica v potniškem prostoru, pritisnite gumb 2 brez pritiskanja pedal.

Motnje pri delovanju

V nekaterih primerih lahko kartica za prostoročno upravljanje ne deluje:

- pri iztrošeni bateriji kartice...

- bližina naprave, ki deluje na isti frekvenci kot kartica (zaslon, prenosni telefon, videoigrice...);

- vozilo se nahaja v območju močnega elektromagnetnega sevanja.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Postavi kartico v območje+START«.

Pritisnite zavoro ali pedal sklopke, nato pa postavite kartico 3 (na strani z gumbom) za približno dve sekundi na območje za vstavljanje 4.

Za zagon vozila pritisnite gumb 2. Sporočilo ugasne.

Pogoji za zaustavitev motorja

Vozilo mora biti zaustavljeno in izbirna ročica mora biti v položaju N ali P pri vozilih z avtomatskim menjalnikom.

Ko je kartica v vozilu, pritisnite gumb 2: motor ugasne. Volanski drog se zaklene ob odpiranju voznikovih vrat ali ob zaklepanju vozila.

Če kartice ni več v potniškem prostoru ali če je kartica iztrošena, se medtem, ko vozilo miruje in poskušate ugasniti motor, na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Kartica odsotna prit./drži START«: pritisnite gumb 2 za več kot tri sekunde. Če kartice ni več v potniškem prostoru, se prepričajte, da je dosegljiva preden pritisnete gumb. Vozila brez kartice za prostoročno upravljanje ne boste mogli ponovno zagnati.

Pri zaustavljenem motorju vključena dodatna oprema (avtoradio...) deluje še približno 10 minut.

Ob odprtju voznikovih vrat dodatna oprema preneha delovati.

Nikdar ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Preden zapustite vozilo, še posebej, ko imate pri sebi kartico, se prepričajte, da je motor dejansko izklopljen.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.