Nazaj na seznam

MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta funkcija vam glede na opremo vozila omogoča vklop/izklop in nastavitev določenih funkcij vozila.

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 1

Dostop do menija za nastavitev

Za informacije o dostopu do različnih nastavitev glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izbira nastavitev

Izberite meni in nato funkcijo, ki jo želite spremeniti (prikaz je odvisen od opremljenosti vozila in države):

a) »Vožnja«:

- Indikator glasnosti.

b) »Dostop«:

- Odklepanje voznikovih vrat;

- Zaklepanje vrat med vožnjo;

- Odpiranje/zapiranje v prostoročnem načinu;

- Daljinsko zaklepanje/odklepanje ob približevanju;

- Zvok daljinskega zaklepanja;

- Tihi način;

- Samodejno zaklepanje.

c) »Luč in brisalci«:

- Zunanja spremljevalna osvetlitev;

- Brisanje v obratni smeri;

- Samodejno brisanje sprednjega stekla;

- Brisanje po končanem pranju.

d) »Dobrodošli«:

- Zunanja dobrodošlica;

- Samodejni preklop ogledal navzven;

- Notranja dobrodošlica;

- Samodejni način stropne lučke.

Odvisno od funkcije izberite:

- »ON« oz. »OFF« za vklop oz. izklop;

ali

- trajanje za prilagoditev časa, ko so luči vklopljene (npr. za funkcijo »Zunanja spremljevalna osvetlitev«).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

Odprite meni z nastavitvami na zaslonu 2 pri vozilih, ki imajo instrumentno ploščo A

Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 3 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«.

Za dostop do menija »Nastavitve« večkrat zaporedoma pritisnite stikalo 4 ali 5, nato pa izbiro potrdite s pritiskom možnosti 6 »OK«.

Odprite meni z nastavitvami na zaslonu 2 pri vozilih, ki imajo instrumentno ploščo B

Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 3 tolikokrat, da boste dosegli sistem »Nastavitve«, nato pa za potrditev pritisnite 6 »OK«.

Pritiskajte kontrolnik 4 ali 5, da se odpre meni »Nastavitve vozila«, nato pa za potrditev pritisnite stikalo 6 »OK«.

Izbira nastavitev

Pomikajte se z gumbom 4 ali 5, da izberete funkcijo, ki jo želite spremeniti, in pritisnite 6 »OK« za potrditev (zaslon se lahko razlikuje glede na opremo vozila in državo):

a) »INSTRUMEN.PLOŠČA«:

- Jezik;

- Enota;

- Način;

- Barva.

b) »VOZILO«:

- Brisanje zadnjega stekla pri vključeni vzvratni prestavi;

- Samodejno brisanje vetrobranskega stekla;

- Funkcija brisanja kapljic spredaj/zadaj;

- Zunanja dobrodošlica;

- način prostega teka v načinu ECO;

- Indikator glasnosti.

c) »POMOČ PARKIRANJA«:

- Glasnost zvočnega signala;

- zaznavanje ovire spredaj;

- zaznavanje ovire ob straneh;

- zaznavanje ovire zadaj.

d) »POMOČ PRI VOŽNJI«:

- Občutljivost opozorila za spremembo voznega pasu;

- Vibracije opozorila za spremembo voznega pasu;

- Občutljivost funkcije »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«;

- opozorilnik za mrtvi kot;

- opozorilo ob zaznavi utrujenosti;

- Aktivno zaviranje;

- Opozorilo za preveliko hitrost;

- Opozorilo za razdaljo.

e) »Osvetlitev«:

- Samodejni način stropne lučke;

- Samodejna zunanja spremljevalna osvetlitev;

- Zunanja spremljevalna osvetlitev: XX sekund.

f) »Dostop«:

- Zaklepanje vrat med vožnjo;

- Odpiranje/zapiranje v prostoročnem načinu;

- Odklepanje le voznikovih vrat;

- Samodejno ponovno zaklepanje;

- Tiho zaklepanje;

- Samodejno odpiranje/zapiranje;

- Samodejna namestitev zunanjih ogledal.

g) »Ponastavitev«.

= vključena funkcija

< izključena funkcija

Ko izberete vrstico, pritisnite 6 »OK«, da nastavite funkcijo.

Če izberete možnost »POMOČ PARKIRANJA« in nato »GLASNOST« ali »INSTRUMEN.PLOŠČA« in nato »JEZIK«, boste morali znova izbrati eno od možnosti (glasnost signala sistema za pomoč pri parkiranju ali jezik instrumentne plošče).

V tem primeru izberite eno od možnosti in potrdite s pritiskom »6 OK«; izbrana vrednost se prikaže z znakom = pred vrstico.

Za izhod iz menija pritisnite stikalo 4 ali 5 za dostop do »NAZAJ« in izbiro potrdite s pritiskom 6 »OK«.

Ta postopek bo morda treba večkrat ponoviti.

Menija za osebne nastavitve vozila ne morete uporabljati med vožnjo.

Pri hitrosti nad 20 km/h instrumentna plošča samodejno preide v način potovalnega računalnika in opozorilnega sistema.