Nazaj na seznam

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijske luči

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3:

Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Funkcija prižiga dnevnih luči

Dnevne luči se samodejno vklopijo, ko se motor zažene (brez voznikovega upravljanja ročice 1), in izklopijo ob zaustavitvi motorja.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3: Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

(pri nekaterih izvedenkah)

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 3: pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno prižgejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikovega delovanja na ročico 1.

Pri nekaterih izvedenkah se po nekaj zaporednih pomikih brisalcev vetrobranskega stekla zasenčene luči samodejno vklopijo.

á Dolge luči:

Pri delujočem motorju in prižganih zasenčenih lučeh potisnite ročico 1. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Za prižig zasenčenih luči ponovno potegnite ročico 1 k sebi.

Med izklopom dolgih luči se zasenčene luči vrnejo v svoj prvotni položaj.

Samodejne dolge luči

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Uporablja kamero, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogledalom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam vozijo naproti.

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

- je zunanja osvetljenost šibka;

- ni zaznano nobeno drugo vozilo ali osvetlitev;

- hitrost vozila je večja od približno 40 km/h.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih:

- neugodne vremenske razmere (dež, sneg, megla ...);

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

- slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

- slaba nastavitev prednjih luči;

- odsevajoči sistemi;

- ...

Samodejne dolge luči (nadaljevanje)

Vklop/izklop

Za vklop samodejnih dolgih luči:

- zasukajte obroček 2 tako, da bo oznaka AUTO poravnana z oznako 3;

- potisnite ročico 1 naprej.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Za izklop samodejnih dolgih luči:

- potegnite ročico 1;

- ali zasukajte obroček 2 v drug položaj, ne v položaj AUTO.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Samodejni prižig luči preverite«, je sistem izklopljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Uporaba prenosnega navigacijskega sistema na predelu vetrobranskega stekla pod kamero ponoči lahko ovira delovanje sistema »samodejne dolge luči« (možnost odsevanja na vetrobranskem steklu).

Sistem »samodejne dolge luči« v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, kar zadeva osvetlitev vozila in njegovo prilagoditev na pogoje osvetljenosti, vidljivosti in okoliščine v prometu.

Izklop luči

Luči se bodo samodejno izklopile, ko bo motor zaustavljen ali ko se bodo voznikova vrata odprla oz. se bo vozilo zaklenilo. V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale, če bo obroček v položaju 2.

Opomba: pri prižganih meglenkah samodejno izklapljanje luči ne deluje.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Če pozabite ugasniti luči po izključitvi kontakta, vas ob odpiranju voznikovih vrat na to opozori zvočni signal.

Motnje delovanja

Ko se prikaže sporočilo »Preverite osvetlitev« skupaj z opozorilno lučko © in opozorilna lučka k na instrumentni plošči utripa, to opozarja na napako osvetlitve.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Funkcija dobrodošlice in pozdrava

(pri nekaterih izvedenkah)

Ko je funkcija vklopljena, se dnevne luči in zadnje pozicijske luči samodejno vklopijo, ko vozilo zazna kartico ali ga odklenete.

Samodejno ugasnejo:

- približno minuto po njihovem prižigu;

- ob zagonu motorja glede na položaj ročice za osvetlitev;

ali

- ob zaklepanju vozila.

Vključitev/Izključitev funkcije

Za vklop ali izklop zunanje dobrodošlice glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

Funkcija “zunanja spremljevalna osvetlitev”

Ta funkcija vam omogoča, da za kratek čas vklopite pozicijske in zasenčene luči (npr. za osvetlitev pri odpiranju dvoriščnih ali garažnih vrat).

Pri zaustavljenem motorju in izklopljenih lučeh ter obročku 2 v položaju AUTO povlecite ročico 1 k sebi: pozicijske in zasenčene luči se vklopijo za približno 30 sekund skupaj z opozorilnima lučkama š in k, ki svetita na instrumentni plošči.

Čas vklopa luči lahko podaljšate tako, da še enkrat povlečete ročico. To lahko ponovite samo štirikrat, tako da osvetlitev skupaj traja največ približno dve minuti.

Na instrumenti plošči se prikaže sporočilo »Spremljevalna osvetlitev _ _ _« in koliko časa bodo luči vklopljene za potrditev tega dejanja. Nato lahko zaklenete vaše vozilo.

Za izklop osvetlitve pred samodejnim izklopom zasukajte obroček 2 v kateri koli položaj in nato v položaj AUTO.

g Prednje meglenke

Zasukajte srednji obroček 4 na ročici 1, tako da bo simbol poravnan z oznako 3 in ga nato spustite.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Zadnje meglenke

Zasukajte srednji obroček 4 na ročici, tako da bo simbol poravnan z oznako 3, in ga nato spustite.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ugasnite meglenke, ko niso več potrebne, saj lahko motijo ostale udeležence v prometu.

Izklop

Znova zasukajte srednji obroček 4 tako, da bo simbol 3 poravnan s simbolom za meglenke. Ustrezna kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Po izključitvi zunanje osvetlitve ugasnejo tudi zadnje meglenke.

V megli, snegu ali pri prevozu tovora, ki sega prek strehe, se luči ne prižgejo samodejno, zato jih morate sami prižgati.

Prižig meglenk upravlja voznik: kontrolne lučke na instrumentni plošči vas obveščajo o prižigu (prižgana lučka) ali izklopu (ugasnjena lučka) meglenk.