Nazaj na seznam

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta funkcija voznika opozori na nenameren premik avta čez neprekinjeno ali prekinjeno črto.

Ta funkcija uporablja kamero, nameščeno na vetrobranskem steklu za vzvratnim ogledalom.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- obrabljene ali medsebojno zelo oddaljene talne oznake (delno izbrisane črte ipd.) ali talne oznake s šibkim kontrastom;

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril

Vklop/izklop

Vozila z navigacijskim sistemom

Na zaslonu multimedijskega sistema 1: izberite meni »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Opozorilo za zapustitev voznega pasu« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

Do menija »Pomoč pri vožnji« lahko neposredno dostopate s tipko 2 .

Vozila brez navigacijskega sistema

Pritisnite stikalo 3.

Delovanje

Ko je funkcija aktivirana, so indikatorji vidnosti 4 levih in desnih črt na instrumentni plošči prikazani v sivi barvi.

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

- je hitrost večja od približno 70 km/h;

in

- Črte so zaznane in indikatorji vidnosti 4 so zelene ali bele barve (odvisno od vozila).

Funkcija sproži opozorilo, če prekoračite črto brez uporabe smerokazov. Funkcija opozori voznika z zvočnim signalom in indikatorji vidljivosti 4 se obarvajo rdeče oziroma se na instrumentni plošči pokaže prikaz 5 (odvisno od vozila).

Pogoji neaktiviranja opozoril

- Indikatorji smeri, ki so bili aktivirani manj kot 2 sekundi pred prekoračitvijo črte;

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- v ovinkih funkcija dovoli rahlo sekanje;

- vklopljene varnostne utripalke;

-...

Nastavitve

Vozila z navigacijskim sistemom

Na zaslonu multimedijskega sistema 1 izberite »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Nast. opoz. za zapus. voz. pasu«.

- »Glasnost«: nastavite glasnost opozorila; pri tem izberite eno od petih ravni;

- »Občutljivost«: prilagodite nivo občutljivosti za zaznavanje črt. Za to izberite:

- »Nizka«, če je črta zaznana ob prekoračitvi;

- »Sredina«, če je črta zaznana ob približevanju;

- »Visoka«, če je črta zaznana ob bližini.

Vozila brez navigacijskega sistema

- Ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 6 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat pritisnite stikalo 7 gor ali dol, da se premaknete do menija »Pomoč pri vožnji«. Pritisnite stikalo 6 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 7 gor ali dol, da se premaknete do menija »Nast. opoz. za zapus. voz. pasu«, nato pa pritisnite stikalo 6 OK;

- »Glasnost«: nastavite glasnost opozorila; pri tem izberite eno od treh ravni;

- »Občutljivost«: prilagodite nivo občutljivosti za zaznavanje črt. Za to izberite:

- »nizko«, če je črta zaznana ob prekoračitvi;

- »Povprečna«, če je črta zaznana ob približevanju;

- »visoko«, če je črta zaznana ob bližini.

Motnje delovanja

V primeru težav z delovanjem se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preveri sistem za skrenitev« in indikatorja vidnosti leve in desne črte izgineta z instrumentne plošče.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem opozarjanja na spremembo voznega pasu