Nazaj na seznam

POSODA ZA REAGENT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upoštevajte predpise, ki veljajo v posameznih državah.

Vedeti morate, da je lahko lastnik vozila kazensko odgovoren za kršenje veljavnih predpisov.

Način delovanja

Reagent je predviden za dizelske motorje, opremljene s sistemom SCR (selektivna katalitična redukcija).

Reagenti zmanjšujejo emisije izpušnih plinov, saj škodljive snovi pretvorijo v vodne hlape in dušik.

Poraba reagenta v dejanskem času je odvisna od pogojev uporabe vozila, nameščene opreme in načina vožnje.

Kakovost reagenta

Uporabljajte samo reagente, ki so v skladu s standardom ISO 22241 in z oznako na pokrovčku posode za gorivo.

Dolivanje

Uporabna prostornina posode za gorivo: približno 16 litrov.

Pri izključenem kontaktu odprite pokrov A, nato odvijte pokrovček 1.

Opomba: hlapi amonijevega hidroksida lahko uhajajo pri odpiranju pokrovčka, če je temperatura v posodi visoka.

Vozilo je opremljeno s funkcijo Stop and Start

Če želite doliti reagent, je treba motor zaustaviti (ali preklopiti v stanje pripravljenosti): zaustavite motor (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Če se prikaže opozorilo »XXX KMBlokada Napolnite AdBlue«, napolnite posodo za reagent, pri čemer upoštevajte navodila za nalivanje.

Nevarnost onemogočenega premikanja vozila.

Pokrovček nalivne odprtine je posebne oblike.

Pri zamenjavi bodite pozorni, da bo novi pokrovček enak originalnemu. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Ne perite območja za nalivanje goriva z visokotlačno čistilno napravo.

Previdnostni ukrepi za uporabo

posodo za gorivo lahko napolnite na črpalki. V drugih primerih obvezno preberite informacije na embalaži reagenta (npr. pločevinka ali steklenica).

Pri polnjenju previdno ravnajte z reagentom. Poškodujejo lahko oblačila, čevlje, dele karoserije itd.

Če reagent začne iztekati iz odprtine ali pride v stik z barvo, zadevno območje takoj očistite z obilo hladne vode in mehko krpo.

Opomba: če reagent kristalizira, uporabite mehko gobo.

Reagent ne sme priti v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto takoj izperite z veliko vode. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

V izredno hladnih vremenskih pogojih

V zimskih vremenskih razmerah je treba reagent doliti v posodo za reagent, ko se na instrumentni plošči vklopi indikator in prikaže sporočilo »Napolnite AdBlue čez 1200 km«.

Posebni primeri

Tekočina reagenta zmrzne pri temperaturi, nižji od približno -10 °C.

Pri takšnih pogojih posode ne polnite, če je tekočina zamrznjena. V primeru, če je treba doliti reagent ali napolniti posodo z reagentom (lučka sveti), parkirajte vozilo na toplejšem mestu, če je mogoče, da reagent zopet postane tekoč. V nasprotnem primeru naj usposobljeni strokovnjak dolije ali napolni posodo z reagentom.

Po polnjenju posode za reagent preverite, ali so čep in vratca dobro zaprta, zaženite motor in POČAKAJTE 10 sekund; pri tem naj vozilo miruje, motor pa deluje, preden začnete vožnjo.

Če tega postopka ne izvedete, bo polnjenje posode samodejno upoštevano šele po približno pol ure vožnje.

Sporočilo »--- Napolnite AdBlue« in/ali kontrolne lučke bodo še vedno prikazani oz. svetili, dokler ne bo sistem upošteval polnjenja posode.

Posegi na katerem koli delu sistema niso dovoljeni. Za preprečevanje škode lahko na sistemu dela samo kvalificirano osebje iz naše mreže.

Vzdrževanje/čas delovanja

Informacije, prikazane na instrumentni plošči, lahko spremlja zvočni signal.

Kontrolne lučke

Sporočilo

Kaj storiti?

-

»AdBlue pravilen nivo«

-

-

»Zagotovi AdBlue čez 2400 km«

Ko se sporočilo prikaže ob vklopu kontakta, lahko prevozite le še 2400 km.

Napolnite posodo za reagent, ali pa naj jo napolni ali reagent dolije predstavnik servisne mreže.

Prikaže se .

»Napolnite AdBlue čez 1200 km«

Ko se sporočilo prikaže ob vklopu kontakta, lahko prevozite še med 1200 km in 800 km.

Napolnite posodo za reagent, ali pa naj jo napolni ali reagent dolije predstavnik servisne mreže.

Prikaže se .

»XXX KM Blokada Napolnite AdBlue«

Sporočijo se prikaže ob vklopu kontakta in se ponovno prikaže:

- Približno na vsakih 100 km, ko lahko z reagentom prevozite še med približno 800 km in 200 km;

- Približno na vsakih 50 km, ko lahko z reagentom prevozite še manj kot 200 km.

V vseh primerih čim prej napolnite posodo za reagent, ali pa naj jo napolni predstavnik servisne mreže.

Prikaže se .

»0 KM Blokada Napolnite AdBlue«

Motor noče steči.

Če želite vozilo ponovno zagnati, morate sami napolniti posodo za reagent.

Napaka sistema

Ko se opozorilna lučka vklopi, bo mogoče slišati tudi zvočni signal.

Kontrolne lučke

Sporočilo

Pomen

Vklopita se lučki in ©.

»Preverite sistem anti-polucije«

Opozarja na napako sistema. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisnemreže za vaše vozilo.

Vklopita se lučki in ©.

»XXX KM Blokada anti-polucija«

Sporoča napako sistema in da čez manj kot 800 km ne bo več mogoče ponovno zagnati vozila.

Ta opozorila se ponavljajo:

- Približno na vsakih 100 km, ko vozilo lahko prevozi še več kot okrog 200 km pred onemogočenim ponovnim zagonom vozila;

- Približno na vsakih 50 km, ko vozilo lahko prevozi le še manj kot 200 km pred onemogočenim ponovnim zagonom vozila.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisnemreže za vaše vozilo.

Vklopita se lučki in ©.

»0 KM Blokada anti-polucija«

Opozarja, da po izključitvi kontakta vozila ne bo več mogoče ponovno zagnati. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.