Nazaj na seznam

PREDNJI SEDEŽI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

nastavitve

Pomik sedeža naprej ali nazaj

Dvignite ročico 1, da se sprosti mehanizem sedeža. Pri želenem položaju spustite ročico in se prepričajte o pravilnem blokiranju mehanizma.

Nastavitev višine sedišča sedeža

Potisnite ročico 2 navzgor ali navzdol tolikokrat, kolikor je potrebno, da nastavite ustrezno višino.

Nastavitev nagiba naslonjala sedeža

Dvignite ročico 3 in nagnite naslonjalo do želenega položaja. V želenem položaju spustite ročico in preverite, ali je blokiranje mehanizma pravilno.

Nastavitev sedeža v ledvenem delu

Glede na vozilo:

- premaknite stikalo 4 naprej, nazaj, gor ali dol;

ali

- potisnite ročico 5 navzdol za močnejšo oporo, za zmanjšanje opore pa jo dvignite.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da teh nastavitev ne opravljate med vožnjo.

Da ne zmanjšate učinkovitosti varnostnih pasov, vam svetujemo, da naslonjal sedežev ne nagibate preveč nazaj.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Položaj za mizico

Pri nekaterih izvedenkah lahko naslonjalo sedeža na sovoznikovi strani preklopite na sedišče v položaj za mizico.

- Potisnite vzglavnik navzdol;

- potisnite sedež nazaj;

- dvignite ročico 3 in nagnite naslonjalo naprej, kolikor je mogoče;

- povlecite ročico 7 in spustite naslonjalo sedeža do konca.

Pri uporabi sovoznikovega sedeža v položaju za mizico ni dovoljeno uporabljati 2 zadnjih sedežev za sovoznikovim.

Ponovna postavitev sedeža

Pazite, da ne bo nobenih ovir pri premikanju sedeža.

- Povlecite ročico 7, dvignite naslonjalo ter se prepričajte, da je dobro učvrščeno;

- namestite sedišče.

Za vašo varnost pritrdite predmete, ki jih prevažate, kadar je sedež v položaju mizice.

Pazite, da boste pri tem postopku zlaganja sedeža na pod dobro držali sedežno naslonjalo. Obstaja nevarnost poškodb.

Ob preklapljanju naslonjala prednjega sedeža v položaj za mizico, obvezno izklopite sestavni del sovoznikova airbag varnostna blazina (glejte podpoglavje »Varovala za otroke: vklop, izklop sestavnega dela sovoznikova airbag« v 1. poglavju).

Obstaja nevarnost hudih telesnih poškodb, saj ko se airbag sproži, lahko predmeti, ki ležijo na sedežnem naslonjalu, preklopljenem v položaju za mizico, nevarno odletijo.

Na to vas opozarjajo nalepka (na armaturni plošči) in oznake (na vetrobranskem steklu).

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Funkcije

Masaža

Prek zaslona multimedijskega sistema lahko dostopate do masažne funkcije voznikovega sedeža. Pri opremljenih vozilih stikalo 6 omogoča neposredni dostop do menija »Masaža« na zaslonu multimedijskega sistema.

Funkcijo aktivirate tako:

- izberite meni »Vozilo«, »Sedeži« in nato »Masaža«;

- izberite vrsto masaže (»Krepilna«, »Sproščujoča« ali »Ledvena«);

- nastavite moč (+ ali -);

- nastavite hitrost (+ ali -);

- ponastavite izbrane parametre. Pritisnite gumb 7 in nato »Ponastavi«;

- vklopite/izklopite masažni sedež (ON ali OFF).

Opomba: izbrani način v meniju »Multi-Sense« lahko vpliva na nastavitve masaže (glejte podpoglavje »Multi-Sense« v 3. poglavju).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Ogrevanje sedežev

Pri vključenem kontaktu

- ko na želenem sedežu prvič pritisnete stikalo 8, aktivirate najvišjo stopnjo sistema gretja. Vklopita se obe kontrolni lučki, vgrajeni v stikalo;

- z drugim pritiskom zmanjšate stopnjo gretja na najnižjo. Vklopi se vgrajena kontrolna lučka;

- če ga pritisnete tretjič, se gretje izklopi.