Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno hitrost ali tako imenovano regulirano hitrost.

To hitrost lahko stalno nastavljate pri hitrosti, višji od 30 km/h.

Gumbi za upravljanje

1 Glavno stikalo za vklop/izklop

2 Stikala za:

a vključitev, shranjevanje in zviševanje regulirane hitrosti (+) ;

b zmanjševanje regulirane hitrosti (-).

3 Vključitev s priklicem shranjene regulirane hitrosti (R).

5 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo regulirane hitrosti) (O).

4 Ta upravljalnik se vklopi le za vozila, opremljena s prilagodljivim regulatorjem hitrosti (glejte informacije v razdelku »Prilagodljivi regulator hitrosti« v 2. poglavju).

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikovega upoštevanja omejitev hitrosti, voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo, in mora biti vedno pripravljen na zaviranje). Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Vklop

Pritisnite stikalo 1 na stran .

Zasveti zelena kontrolna lučka ali in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Regulator hitr.« s črticami, kar pomeni, da je vklopljena funkcija regulatorja hitrosti in da je treba nastaviti regulirano hitrost.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri ustaljeni hitrosti vožnje (nad 30 km/h) pritisnite stikalo 2 na stran a (+): funkcija se vključi in trenutna hitrost se shrani v spomin.

Regulirana hitrost nadomesti črtice, vklop reguliranja pa je potrjen tako, da se prikaže regulirana hitrost, sporočilo »Regulator hitr.« ali kontrolna lučka poleg kontrolne lučke ali , ki že sveti, odvisno od vozila.

Če poskusite vključiti funkcijo pri hitrosti pod 30 km/h, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.«, funkcija pa se ne vključi.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: močno priporočljivo je, da imate noge v bližini pedalov, tako da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Za spreminjanje regulirane hitrosti zaporedno pritiskajte na stikalo 2 :

- na stran a (+) za povečanje hitrosti;

- na stran b (-) za zmanjšanje hitrosti.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin. Med prekoračitvijo hitrosti vas o njej obvešča utripanje regulirane hitrosti na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti regulirane hitrosti, na kar vas opozori utripajoč prikaz hitrosti na instrumentni plošči.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če pritisnete na:

- stikalo 5 (O);

- zavorni pedal;

- pedal sklopke ali preklop v nevtralni položaj pri vozilih z avtomatskim menjalnikom.

Regulirana hitrost je shranjena in prikazana na instrumentni plošči, spremlja jo sporočilo »V spominu«. Prehod funkcije v stanje pripravljenosti potrdi prikaz regulirane hitrosti v sivi barvi in sporočilo »V spominu« ter izklop kontrolne lučke , odvisno od vozila.

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …). Pritisnite stikalo 3 (R), če je hitrost vozila višja od 30 km/h.

Ob priklicu shranjene hitrosti je vklop regulatorja hitrosti potrjen s prikazom regulirane hitrosti in sporočila »Regulator hitr.« ter vklopom kontrolne lučke , odvisno od vozila.

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko znova vključite s pritiskom na strani a (+) stikala 2, vendar se ne upošteva shranjena hitrost, ampak trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcijo regulatorja hitrosti prekinete s pritiskom na stikalo 1: v tem primeru regulirana hitrost ni več shranjena. Izklop zelene kontrolne lučke ali zelenih kontrolnih lučk in ter izbris sporočila na instrumentni plošči potrjujejo, da je funkcija izklopljena.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.