Nazaj na seznam

ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

1 Uravnavanje temperature zraka/funkcija za boljšo vidljivost

2 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

3 Klimatska naprava

4 Reciklaža zraka

5 Nastavitev porazdelitve zraka v potniškem prostoru.

6 Nastavitev količine dovajanega zraka.

7 Prilagajanje hitrosti prezračevanja in zaustavitev sistema.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

S stikalom 3 lahko vklopite (vklopljena lučka) ali izklopite (ugasnjena lučka) klimatsko napravo.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejšo odrositev stekel.

Indikatorji

Naslednji indikatorji so prikazani na multimedijskem zaslonu A:

8 Temperatura zraka

9 Aktivni način.

10 Hitrost prezračevanja

11 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Možnih je pet razporeditev zraka. Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 5.

Porazdelitev zraka je prikazana na multimedijskem zaslonu.

õ Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

÷ Zrak je usmerjen do vseh zračnikov, do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

G Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih in glede na vozilo, do potnikov v drugi vrsti sedežev.

J Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte stikalo 1 glede na želeno temperaturo. Več kot je črtic na multimedijskem zaslonu, višja je temperatura.

Pri daljši uporabi klimatske naprave lahko pride do prevelike ohladitve potniškega prostora. Za zvišanje temperature zasukajte gumb 1 v desno.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pri delujočem motorju pritisnite stikalo 2. Prižge se ustrezna lučka delovanja.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (za vozila, ki so s tem opremljena).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom stikala 2.

Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite stikalo 1: vklopi se vgrajena kontrolna lučka na stikalu.

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske naprave in gretja zadnjega stekla.

Gumb za vključitev reciklaže zraka

Pritisnite stikalo 4: vklopi se vgrajena kontrolna lučka na stikalu. V teh pogojih se zrak v potniškem prostoru obnavlja brez dovajanja zunanjega zraka. Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih...);

- hitrejše hlajenje potniškega prostora.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Hitrost prezračevanja lahko kadar koli spremenite s pritiskom stikal 6 ali 7 za povečanje ali zmanjšanje hitrosti prezračevanja.

Sistem je deaktiviran (OFF): hitrost ventilatorja je nič (pri mirujočem vozilu). Med vožnjo lahko kljub temu občutite rahel pretok zraka.

Zaustavitev sistema

Če želite izklopiti sistem, pritiskajte stikalo 7, dokler se na multimedijskem zaslonu ne prikaže sporočilo »OFF«.

Med vožnjo lahko kljub temu občutite rahel pretok zraka.

Dlje časa vključena reciklaža zraka lahko povzroči zarositev bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter nekoliko neprijeten vonj v notranjosti vozila. Zato priporočamo, da s pritiskom stikala 4 ponovno vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak), takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.