Nazaj na seznam

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikala A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala A

Pritisnite območje 14, da dostopate do ukazov na zaslonu multimedijskega sistema 1. Dejanska prisotnost opisanih ukazov je odvisna od izvedbe vozila.

2 in 7 Nastavitev temperature na levi in desni strani.

3 Ogrevanje/usmerjanje zraka proti zadnjemu steklu in (odvisno od različice vozila) vzvratnim ogledalom.

489 in 10 Samodejni načini.

5 Reciklaža zraka.

6 Funkcija za boljšo vidljivost.

11 in 18 Hitrosti prezračevanja.

12 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

13 Prikaz temperatur na levi in desni strani.

14 Območje za prikaz nastavitev klimatske naprave.

15 Funkcija »DUAL«.

16 Funkcija »Samodejna reciklaža«.

17 Klimatska naprava.

19 Zaustavitev sistema.

Avtomatski način delovanja

Avtomatska klimatska naprava zagotavlja (razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro stopnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva. Sistem upravlja hitrost prezračevanja, porazdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave in temperaturo zraka.

Ta način vsebuje izbor treh programov:

NORMAL : optimalno doseganje izbrane ustrezne temperature glede na zunanje pogoje. Pritisnite gumb 4 ali tipko 9.

SOFT: doseže želeni nivo udobja na nežnejši in tišji način. Pritisnite gumb 8.

FAST: poveča dotok zraka v potniškem prostoru. Ta način zagotavlja optimalno udobje na zadnjih sedežih. Pritisnite gumb 10.

Nekatere tipke imajo kontrolno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja jakost prezračevanja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko še naprej nastavljate z gumbom 10 ali 17 oz. tako, da s prstom podrsate po območju 20.

Nastavitev temperature

Obstajata dve vrsti nastavitev:

- enotna nastavitev za potniški prostor;

- Nastavitev funkcije »DUAL« za neodvisno prilagajanje leve in desne strani.

Enotna nastavitev za potniški prostor

Pritiskajte stikalo 7.

Nastavitev funkcije DUAL

Če jo želite vključiti, pritisnite tipko 15. Pritiskajte stikalo 7, da nastavite levo stran, in stikalo 2, da nastavite desno stran.

Opomba: konfiguracija klimatske naprave je odvisna od izbranega načina v meniju »Multi-Sense« (glejte podpoglavje »Multi-Sense« v 3. poglavju).

Prikazane temperaturne vrednosti kažejo izbrano raven udobja.

Zviševanje ali zniževanje prikazane temperature ob zagonu motorja v nobenem primeru ne zagotavlja hitrejšega doseganja želene temperature. Sistem namreč samodejno zniža ali zviša temperaturo (prezračevanje ne deluje takoj z največjo hitrostjo, ampak se hitrost postopno povečuje), kar lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Na splošno velja, da morajo ostati zračniki na armaturni plošči vedno odprti, razen v posebnih primerih.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih vzvratnih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Ob njeni vključitvi se samodejno vključi klimatska naprava in gretje zadnjega stekla ter pri nekaterih vozilih električno gretje vetrobranskega stekla.

Pritisnite na gumb 6; prižge se kontrolna lučka na tipki.

Pritisnite gumb 3 za izklop gretja zadnjega stekla. Lučka na gumbu ugasne.

Nastavitev hitrosti prezračevanja: pritisnite gumb 11 ali 18 oz. s prstom podrsajte po območju 20.

Funkcijo izključite bodisi:

- tipko 4;

- znova gumb 6;

- eno od tipk 89 ali 10.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Pritisnite tipko 17 za:

- želeni vklop klimatske naprave (prižge se kontrolna lučka na območju 14).

- želeni izklop klimatske naprave (kontrolna lučka na območju 14 ugasne).

Zaustavitev sistema

Pritisnite tipko 19 za vklop ali izklop sistema (kontrolna lučka tipke 19 vas obvešča o stanju sistema).

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite na gumb 3; prižge se kontrolna lučka na tipki. Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih vzvratnih ogledal (pri vozilih, ki so opremljena s to funkcijo).

Če želite izključiti to funkcijo, ponovno pritisnite gumb 3. Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Priporočamo, da uporabljate enega od avtomatskih načinov delovanja NORMAL, SOFT ali FAST .

V avtomatskem načinu delovanja (prižgana lučka na tipki 4) sistem nadzoruje vse funkcije klimatske naprave.

Izbiro sistema lahko še vedno spremenite in v tem primeru bo kontrolna lučka na stikalu 4 ugasnila.

Če se želite vrniti v samodejni način, izberite enega od programov NORMAL 9, SOFT 8 ali FAST 10 oziroma pritisnite stikalo 4.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite tipke 12, da izberete iskane porazdelitve (prižge se kontrolna lučka na območju 14):

Ø Zrak je večinoma usmerjen k režam za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in režam za dovajanje zraka na prednja bočna stekla.

½ Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

¿ Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Reciklaža zraka

Funkcija je samodejno upravljana, vendar jo lahko tudi ročno vključite.

Opomba:

- med reciklažo se zrak v notranjosti reciklira brez dotoka zunanjega zraka;

- reciklaža zraka vam omogoča izoliranje notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo območje...) in hitrejše ohlajanje potniškega prostora.

Samodejno upravljanje

Pritisnite na tipko 16 (kontrolna lučka se prižge na območju 14).

Ročno upravljanje

S pritiskom na gumb 5 lahko vključite reciklažo zraka.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato priporočamo, da vključite avtomatski način delovanja s ponovnim pritiskom na tipko 16 ali gumb 5, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom na tipko 16 ali gumb 5.

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.

Klimatizacija