Nazaj na seznam

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikali B in C

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikali B in C

5 in 11 Nastavitev temperature na levi in desni strani.

6 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

7 Porazdelitev zraka v notranjosti

8 Funkcija »Samodejno kroženje zraka«.

9 Reciklaža zraka

10 Funkcija za boljšo vidljivost.

12 in 18 Hitrosti prezračevanja.

13 Funkcija »DUAL«.

14, 15 in 16 Samodejni načini.

17 Klimatska naprava

Smerokazi

Naslednji indikatorji so prikazani na zaslonu 3:

1 Aktivni način, hitrost prezračevanja in porazdelitev zraka v potniškem prostoru (začasen prikaz po pritisku ustreznih stikal).

2 Zunanja temperatura zraka.

4 Temperatura zraka, levo in desno.

Avtomatski način delovanja

Avtomatska klimatska naprava zagotavlja (razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro stopnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva. Sistem upravlja hitrost prezračevanja, porazdelitev in reciklažo zraka, vklop ali izklop klimatske naprave in temperaturo zraka.

Ta način vsebuje izbor treh programov:

AUTO: omogoča optimalno doseganje izbrane ustrezne temperature glede na zunanje pogoje. Pritisnite gumb 15.

SOFT: doseže želeni nivo udobja na nežnejši in tišji način. Pritisnite gumb 14.

FAST: poveča dotok zraka v potniškem prostoru. Ta način zagotavlja optimalno udobje na zadnjih sedežih. Pritisnite gumb 16.

Nekatere tipke imajo kontrolno lučko, ki prikazuje stanje funkcije.

Spreminjanje jakosti prezračevanja

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja jakost prezračevanja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

Hitrost prezračevanja lahko še naprej nastavljate z gumbom 12 ali 18 oz. tako, da s prstom podrsate po območju 19 (odvisno od vozila).

Nastavitev temperature

Obstajata dve vrsti nastavitev:

- enotna nastavitev za potniški prostor;

- Nastavitev funkcije DUAL za neodvisno prilagajanje leve in desne strani.

Enotna nastavitev za potniški prostor

Pritiskajte stikalo 11.

DUAL - nastavitev funkcije

Če jo želite vključiti, pritisnite tipko 13. Pritiskajte stikalo 11, da nastavite levo stran, in stikalo 5, da nastavite desno stran.

Opomba: konfiguracija klimatske naprave je odvisna od izbranega načina v meniju «Multi-Sense» (glejte razdelek «Multi-Sense» v 3. poglavju).

Prikazane temperaturne vrednosti kažejo izbrano raven udobja.

Zviševanje ali zniževanje prikazane temperature ob zagonu motorja v nobenem primeru ne zagotavlja hitrejšega doseganja želene temperature. Sistem namreč samodejno zniža ali zviša temperaturo (prezračevanje ne deluje takoj z največjo hitrostjo, ampak se hitrost postopno povečuje), kar lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Na splošno velja, da morajo ostati zračniki na armaturni plošči vedno odprti, razen v posebnih primerih.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih vzvratnih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Ob njeni vključitvi se samodejno vključi klimatska naprava in gretje zadnjega stekla ter pri nekaterih vozilih električno gretje vetrobranskega stekla.

Pritisnite gumb 10; prižge se kontrolna lučka na tipki.

Za izklop gretja zadnjega stekla pritisnite gumb 6. Lučka na gumbu preneha svetiti.

Nastavitev hitrosti prezračevanja: pritisnite gumb 12 ali 18 oz. s prstom podrsajte po območju 19.

Funkcijo izključite bodisi:

- znova gumb 10;

- eden od gumbov 1415 ali 16.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Pritisnite tipko 17 za:

- želeni vklop klimatske naprave (prižge se kontrolna lučka na območju 1).

- želeni izklop klimatske naprave (kontrolna lučka na območju 1 ugasne).

Zaustavitev sistema

Če želite izključiti sistem, večkrat pritisnite gumb 12, dokler se v območju 1 ne prikaže sporočilo OFF.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite gumb 6; prižge se kontrolna lučka na tipki. Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (pri vozilih, ki so opremljena s to funkcijo).

To funkcijo izključite tako, da znova pritisnete gumb 6. Sicer se sušenje stekla izključi samodejno.

Priporočamo, da uporabljate enega od samodejnih načinov delovanja AUTO, SOFT ali FAST.

V samodejnem načinu delovanja (kontrolna lučka na gumbu 1415 ali 16 sveti) sistem nadzoruje vse funkcije klimatske naprave.

Izbiro sistema še vedno lahko spremenite; v tem primeru kontrolna lučka na gumbu 1415 ali 16 preneha svetiti.

Za vrnitev na samodejni način delovanja pritisnite enega od programov AUTO 15, SOFT 14 ali FAST 16.

Sprememba porazdelitve zraka v potniškem prostoru

Pritisnite tipke 7, da izberete iskane porazdelitve (prižge se kontrolna lučka na območju 1):

Ø Zrak je večinoma usmerjen k režam za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in režam za dovajanje zraka na prednja bočna stekla.

½ Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

¿ Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Reciklaža zraka

Funkcija je samodejno upravljana, vendar jo lahko tudi ročno vključite.

Opomba:

- med reciklažo se zrak v notranjosti reciklira brez dotoka zunanjega zraka;

- reciklaža zraka vam omogoča izoliranje notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo območje...) in hitrejše ohlajanje potniškega prostora.

Samodejno upravljanje

Pritisnite na tipko 8 (kontrolna lučka se prižge na območju 1).

Ročno upravljanje

S pritiskom gumba 9 lahko vključite reciklažo zraka.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Priporočamo, da takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna, vklopite samodejni način delovanja s ponovnim pritiskom gumba 8 ali 9.

To funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 8 ali 9.

Sušenje/odmrzovanje stekla ima v vseh primerih prednost pred reciklažo zraka.

Klimatizacija