Nazaj na seznam

PREPREČEVANJE SPREMEMBE VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Z uporabo informacij kamere 1 funkcija sproži korekcijo na krmilnem sistemu vozila, če prevozite neprekinjeno ali prekinjeno črto, ne da bi aktivirali smerne kazalce.

Mesto kamere 1

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Kadar koli lahko ponovno prevzamete nadzor nad vozilom tako, da obrnete volan.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Vklop/izklop

Pred aktiviranjem funkcije iz načina »Vozilo« na zaslonu multimedijskega sistema 2, pritisnite meni »Asistent vožnje«, nato meni »Sistem za ohranjanje voznega pasu« in izberite »Preprečevanje zapustitve voznega pasu«.

Pritisnite stikalo 3, da aktivirate funkcijo.

Sporočilo »Sistem za ohranjanje pasu aktiviran« in opozorilna lučka »« sta prikazana na instrumentni plošči in zasveti opozorilna lučka stikala 3.

Ko je vključeno preprečevanje spremembe voznega pasu, vključuje funkcijo »Opozorilo o zapustitvi voznega pasu«, tudi če ni izbrana na multimedijskem zaslonu OPOZORILO NA SPREMEMBO VOZNEGA PASU.

Če v meniju »Sistem za ohranjanje voznega pasu«, ne izberete dodatne funkcije, ko pritisnete stikalo 3, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Sistem za ohranjanje pasu ni konfiguriran«.

Stikalo opozorilne lučke 3 ostane izključena.

Za izključitev funkcije pritisnite stikalo 3 ali prekličite izbiro »Preprečevanje zapustitve voznega pasu« v meniju »Sistem za ohranjanje voznega pasu«.

Opozorilna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Opozorilna lučka stikala 3 se izklopi in na instrumentni plošči je prikazano sporočilo »Sistem za ohranjanje pasu deaktiviran«, ko je stikalo 3 pritisnjeno ali niso izbrane vse stranske funkcije v meniju »Sistem za ohranjanje voznega pasu«.

Ob vsakem zagonu vozila se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Delovanje

Ko se funkcija vklopi, se na instrumentni plošči prikažejo sivo obarvane opozorilna lučka ter leva in desna črta 4.

Funkcija je nastavljena na delovanje, ko je hitrost vozila med približno 65 km/h in 150 km/h ali 160 km/h, odvisno od vozila, in so opozorilna lučka in indikator leve ali desne črte 4 prikazani v beli barvi.

Funkcija se sproži, ko vozilo prečka črto brez vklopa smerokazov.

V teh primerih:

- funkcija sproži popravek smeri v krmilnem sistemu vozila za smer vožnje;

- opozorilna lučka in indikator 4 na instrumentni plošči se na strani prečkane črte obarvata rumeno.

Opomba: v zavojih funkcija dopušča rahlo sekanje zavoja.

Če popravek smeri v krmilnem sistemu ne zadošča, se opozorilna lučka in indikator 4 na strani prečkane črte na instrumenti plošči obarvata rdeče, spremljajo pa ju tresljaji v volanu.

Posebni primeri

Ob uporabi funkcije:

- Če sistem ne zaznava več posegov voznika na volanu, se na instrumentni plošči vklopi opozorilna lučka v oranžni barvi, spremljata pa jo sporočilo »Obdržite nadzor« in zvočno opozorilo.

Zvočno opozorilo spremljata opozorilna lučka in sporočilo, dokler voznik ne prevzame nadzora;

- če je sistem predolgo aktiven, se zasliši opozorilni zvok, indikatorska lučka 4 na ustrezni strani vozila utripa in opozorilna lučka sveti rumeno, dokler voznik znova ne prevzame nadzora nad vozilom.

Popravek smeri vožnje lahko kadar koli prekinete tako, da premaknete volan.

Začasno ni na voljo

Sistem ne bo več na voljo, če:

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- približno štiri sekunde po menjavi voznega pasu;

- v ostrih ovinkih;

- pri slabi vidljivosti;

- pri vklopu enega od smernih kazalcev;

- pri hitrem pospeševanju;

- pri zaviranju v sili;

- se spremeni širina voznega pasu;

- sproži se aktivni zavorni sistem v sili.

Če funkcija ni na voljo, se na instrumentni plošči prikažeta sivo obarvani opozorilna lučka in leva/desna opozorilna lučka za pomoč pri vožnji 3.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistema ni mogoče vklopiti v naslednjih primerih:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- vidno polje kamere je ovirano;

- prikaže se opozorilna lučka û.

Na instrumentni plošči se prikažeta sivo obarvani opozorilna lučka in opozorilna lučka leve/desne črte.

Nastavitve

Za dostop do nastavitev funkcije zaslona multimedijskega sistema 2 glejte navodila za multimedijsko opremo:

- »Opozorilne vibracije«: nastavitev funkcije »Opozorilo o zapustitvi voznega pasu« nivoja jakosti vibracij volana:

- »Nizka«;

- »Srednja«;

- »Visoka«;

- »Opozorilo za prehod voznega pasu«: prilagodite nivo občutljivosti zaznavanja črt. Za to izberite:

- »Pozno«: črta je zaznana ob prekoračitvi;

- »Standard«: črta je zaznana ob približevanju;

- »Zgodaj«: črta je zaznana v bližini.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Motnje delovanja

Ko sistem zazna napako v delovanju, indikatorja leve in desne črte in opozorilna lučka na instrumentni plošči ostanejo sive barve.

V nekaterih primerih jih spremlja naslednje sporočilo:

- »Pomoč v vožnji ni na voljo«;

ali

- »Sprednja kamera preverite«;

ali

- »Pomoč v vožnji ni na voljo«.

Odvisno od vozila lahko sporočilo spremlja opozorilna lučka © na instrumentni plošči.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- talne oznake so neenakomerne ali pa jih je težko zaznati (npr. delno izbrisane ali medsebojno zelo oddaljene oznake, poškodovano cestišče itd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

V tem primeru se lahko funkcija »Preprečevanje zapustitve voznega pasu« neustrezno sproži ali pa se sploh ne sproži.

Tveganje neželenih, nepravilnih popravkov smeri ali brez popravkov smeri vožnje.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območje kamere je poškodovano (na strani vetrobranskega stekla ali na strani notranjega vzvratnega ogledala);

- cesta je spolzka (sneg, poledica, akvaplaning, gramoz itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

- vozilo vleče prikolico ali počitniško prikolico;

- vozilo vstopa v območje z veliko oznakami na cestišču (območje, kjer poteka delo na cesti ipd.).