Nazaj na seznam

OMEJEVALNIK HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija omejevalnika hitrosti nadzoruje motor in zavorni sistem, ki vam pomaga, da ne presežete izbrane vozne hitrosti, znane kot mejna hitrost.

Funkcijo omejevalnika hitrosti je mogoče vklopiti pri hitrosti od 0 do 150 km/h ali, odvisno od vozila, do 160 km/h.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Stikalo za vklop/izklop omejevalnika hitrosti .

2 Stikalo za vklop/izklop regulatorja hitrosti .

3 pojavni gumb (odvisno od vozila): prilagodite nastavljeno hitrost zaznanim omejitvam hitrosti ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV.

4 - Navzgor: aktivira, poveča omejeno hitrost ali prikliče shranjeno omejeno hitrost (RES/+).

- Navzdol: aktivira, zmanjša omejeno hitrost ali shrani trenutno hitrost (SET/-).

5 Preklopi funkcijo v stanje pripravljenosti (in shrani omejeno hitrost) (0).

Vožnja

Kadar je omejitev hitrosti nastavljena, vendar še ni dosežena, je vožnja podobna kot pri vozilu brez omejevalnika hitrosti.

Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, te ne boste več mogli prekoračiti s pritiskom na pedal za plin, razen v nujnih primerih (glejte razdelek »Prekoračitev omejene hitrosti«).

Ko je način ECO aktiviran, omejena hitrost ne sme preseči trenutne hitrosti vozila NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Odvisno od vozila lahko funkcijo omejevalnika hitrosti povežete s funkcijo »Zaznavanje prometnih znakov«. ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV s pritiskom na stikalo 3.

Vklop

Pritisnite stikalo 1.

Prikaže se opozorilna lučka 6 sive barve.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Omejil.hitr. OK SET za vklop« in črtice, kar nakazuje, da funkcija omejevalnika hitrosti deluje in je pripravljena na shranjevanje omejitve hitrosti.

Če želite shraniti trenutno hitrost, pritisnite stikalo 4 navzgor na (RES/+) ali navzdol na (SET/-): omejitev hitrosti se prikaže namesto črtic in prižge se opozorilna lučka 6 bele barve, kar je odvisno od vozila.

Najmanjša shranjena hitrost je 30 km/h.

Spreminjanje omejene hitrosti

Omejeno hitrost lahko spreminjate s pritiskom stikala 4:

- navzgor na (RES/+) za povečanje hitrosti;

- navzdol na (SET/-) za zmanjšanje hitrosti.

Prekoračitev omejene hitrosti

Regulirano hitrost lahko kadar koli prekoračite tako, da do konca pohodite pedal za plin (preko »trde točke«).

Kadar prekoračite hitrost, omejena hitrost utripa rdeče na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: funkcija omejevalnika hitrosti se ponovno vklopi, ko dosežete hitrost, ki je nižja od shranjene hitrosti.

Stopala imejte blizu pedalov, da boste pripravljeni in boste lahko ustrezno reagirali v sili.

Če omejevalnik hitrosti ne deluje (po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Omejevalnik hitrosti se preklopi v stanje pripravljenosti s pritiskom na stikalo 5 (0).

Omejitev hitrosti je shranjena in v sivi barvi prikazana na instrumentni plošči.

Ponoven vklop omejitve hitrosti

Morebitno shranjeno hitrost lahko prikličete s pritiskom stikala 4 navzgor.

Izključitev funkcije

Funkcija omejevalnika hitrosti se prekine:

- ko pritisnete stikalo 1. V tem primeru hitrost ni več shranjena;

- ko pritisnete stikalo 2. V tem primeru je izbran regulator hitrosti in shranjena ni nobena hitrost.

Opozorilna lučka 6 ugasne za potrditev, da je funkcija izklopljena.

Ko je omejevalnik hitrosti začasno izključen, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 4 navzdol, vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti upoštevana trenutna hitrost vozila.