Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, nalivanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dolivanje/nalivanje

Vozilo mora stati na vodoravnih tleh, motor ne sme teči in mora biti hladen (na primer: pred prvim jutranjim zagonom).

- Odvijte pokrovček 1;

- dolijte olje (v vednost: količina olja med oznakama “mini” in “maxi” na merilni palici 2 znaša od 1,5 do 2 litrov glede na vrsto motorja);

- počakajte približno 10 minut, da olje steče v motor;

- z merilno palico 2 preverite nivo olja (po predhodno opisanem postopku).

Po izvedeni operaciji ne pozabite potisniti merilne palice do konca in popolnoma priviti merilne palice s pokrovčkom.

Zamenjava motornega olja

Pogostnost kontrol ali zamenjave: glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Kapaciteta menjave

Glejte dokument za vzdrževanje vozila ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Nivo motornega olja vedno preverite z merilno palico po zgoraj opisanem postopku (nivo ne sme biti nikoli nižje od oznake mini ali višji od oznake maxi na merilni palici).

Kakovost motornega olja

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Nalivanje: pri nalivanju olja pazite, da ga ne boste polivali po delih motorja, ker se lahko vname. Ne pozabite pravilno in dobro priviti čepa, ker obstaja nevarnost požara zaradi brizganja olja na vroče dele motorja.

Izpuščanje olja iz motorja: ko izpuščate olje iz vročega motorja, pazite, da se ne opečete.

Ne pustite, da motor teče v zaprtem prostoru; izpušni plini so strupeni.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica za upravljanje brisalcev stekel v položaju izklopa.

Obstaja nevarnost poškodb.

Dolivanje motornega olja

Uporabite grlo ali zaščitite odprtino za nalivanje, da preprečite uhajanje olja na vroče predele motornega prostora ali občutljive predele (npr. električni sestavni deli).

Obstaja nevarnost požara.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči zgornje omejitve nivoja: nevarnost okvare motorja in sistema pri onesnaževanju.

Če je presežen maksimalen nivo olja, ne zaženite motorja, ampak pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ne nalivajte preko oznake “maxi” in ne pozabite priviti pokrovčka 1 ter vstaviti merilne palice 2 v njeno ležišče.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.