Nazaj na seznam

NIVOJI TEKOČIN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hladilna tekočina

Nivo pri zaustavljenem hladnem motorju na ravnih tleh mora biti med oznakama »MINI« in »MAXI« na izravnalni posodi 1.

Tekočino dolijte pri hladnem motorju, preden nivo pade pod oznako “MINI”.

Pogostnost kontrole nivoja

Redno preverjajte nivo hladilne tekočine (kajti zaradi pomanjkanja hladilne tekočine lahko pride do težjih poškodb motorja).

Če jo je treba doliti, uporabite le tekočino, ki je homologirana s strani naših tehničnih služb. Taka tekočina zagotavlja:

- zaščito proti zmrzovanju;

- zaščito delov hladilnega sistema proti koroziji.

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica za upravljanje brisalcev stekel v izklopljenem položaju.

Obstaja nevarnost poškodb.

Na hladilnem krogotoku ne smete izvajati nobenih posegov, dokler je motor vroč.

Obstaja nevarnost opeklin.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Zavorna tekočina

Nivo preverjamo pri zaustavljenem motorju in na ravnih tleh.

Pogosto kontrolirajte nivo zavorne tekočine, še posebno, če občutite, da je učinkovitost zaviranja slabša kot običajno.

Nivo 2

Normalno je, da se nivo znižuje z obrabo zavornih oblog, vendar ne sme biti nikdar nižji od oznake “MINI”.

Če želite sami preverjati stanje obrabe zavornih kolutov in zavornih bobnov, si v servisni mreži ali na proizvajalčevi spletni strani priskrbite dokument, v katerem je opisan postopek kontrole.

Nalivanje

Posege na hidravličnem zavornem sistemu, ki zahtevajo zamenjavo tekočine, zaupajte strokovnjaku v servisni mreži.

Obvezno uporabljajte zavorno tekočino, ki so jo homologirale naše tehnične službe (iz zapečatene plastenke).

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Posoda s tekočino za pranje stekel

Nalivanje

Pri zaustavljenem motorju odprite pokrovček 3. Dolivajte tekočino, dokler je ne vidite skozi odprtino, nato privijte pokrovček nazaj.

Tekočina

Dodatek za pranje stekel (pozimi s sredstvom proti zamrzovanju)