Nazaj na seznam

DODATNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozilo s to napravo je opremljeno s štirimi nastavljivimi zračniki in konzolo za upravljanje 1.

Z gumbi se uravnava izključno količina dovajanega zraka v potniški prostor:

- en gumb za ogrevanje (zrak prihaja iz spodnjih zračnikov);

- en gumb za hlajenje (zrak prihaja iz zgornjih zračnikov).

Opomba: ne zaprite vseh štirih zračnikov hkrati (nevarnost okvare elementov sistema).

Vozilo, opremljeno z ročno klimatsko napravo

Preverite, ali je klimatska naprava vklopljena (opozorilna lučka gumba 2 sveti).

Opomba: gumb 2 ima opozorilno lučko delovanja:

- če je opozorilna lučka prižgana, to pomeni, da funkcija deluje;

- ko je kontrolna lučka ugasnjena, je delovanje izključeno.

Vozilo, opremljeno s samodejno klimatsko napravo

Preverite, ali je klimatska naprava vklopljena (na gumbu sveti opozorilna A/C OFF 4 lučka).

Za vklop nastavitev konzole za upravljanje 1 pritisnite stikalo 3. Opozorilna lučka stikala 3 in 5 opozorilna lučka upravljalnika 1 ne svetita.

Opomba: stikalo 3 in konzola za upravljanje 1 sta opremljena z opozorilno lučko za delovanje:

- če sta stikalo 3 in opozorilna lučka 5 vklopljena, to pomeni, da upravljalnik 1 ne deluje;

- če sta stikalo 3 in opozorilna lučka 5 izklopljena, to pomeni, da upravljalnik 1 deluje.