Novi Trafic

Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka pozicijskih luči
Kontrolna lučka dolgih luči
Kontrolna lučka zasenčenih luči
Kontrolna lučka prednjihmeglenk
Kontrolna lučka zadnje meglenke
Kontrolna lučka levih smerokazov
Kontrolna lučka desnih smerokazov
Smerokaz
     Airbag
Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi
Opozorilna lučka obvezne zaustavitve
Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu
Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja
Kontrolna lučka tlaka motornega olja
Opozorilna lučka
Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (
     ESC
     ) in sistema proti spodrsavanju
Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja
Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)
Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov
Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine
Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu
Kontrolni lučki omejevalnika in regulatorja hitrosti.
Opozorilna lučka stanja pripravljenosti motorja
Opozorilna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč
Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah
Opozorilna lučka zagonskega segrevanja (pri izvedenkah z dizelskim motorjem)
Opozorilna lučka za nadzor oprijema
Indikatorji spremembe prestave
Lučka načina
     ECO
Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas na prednjih sedežih
Opozorilna lučka odprtih vrat

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka prednjihmeglenk

Kontrolna lučka zadnje meglenke

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Smerokaz Airbag

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se kontrolna lučka ne prižge ob vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu prišlo do napake.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, čimprej napolnite posodo za gorivo. Na voljo imate goriva še za približno 50 km vožnje.

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Prižge se istočasno z drugimi lučkami in/ali s sporočili, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka, ki opozarja na zategnjeno ročno zavoro ali napako v zavornem sistemu

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne, ko sprostite ročno zavoro.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in zvočnim signalom, opozarja na prenizek nivo zavorne tekočine ali napako na zavornem sistemu.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preglejte nivo olja. Če je nivo olja normalen, je vzrok za napako drugje. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne ob zagonu motorja. Lahko se prižge istočasno z drugimi lučkami ali sporočili na instrumentni plošči.

Pomeni, da se morate čimprej previdno odpeljati do predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila ( ESC ) in sistema proti spodrsavanju

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Opozorilna lučka se lahko prikaže zaradi več razlogov: SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI.

Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja

Pri vozilih, ki so z njo opremljena, se prižge ob zagonu motorja in nato ugasne.

–Če sveti neprekinjeno, se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo;

–Če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čimprej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže NASVETI ZA VZDRŽEVANJE IN ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA.

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Prižge se, ko vključite kontakt, in ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS.

Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles ABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Ob vklopu kontakta ali zagonu motorja, ko je temperatura motorja prenizka, lahko zasveti modro.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku od eno do dve minuti.

Temperatura mora pasti in opozorilna lučka mora prenehati svetiti. Če ne, ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato preverite nivo hladilne tekočine. NIVOJI TEKOČIN.

Če je nivo normalen, to ni vzrok vklopa opozorilne lučke. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu

Prižge se, ko je potrebno pritisniti zavorni pedal SAMODEJNI MENJALNIK.

Kontrolni lučki omejevalnika in regulatorja hitrosti.

Opozorilna lučka stanja pripravljenosti motorja

Opozorilna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah

Opozorilna lučka zagonskega segrevanja (pri izvedenkah z dizelskim motorjem)

Prižgati se mora pri vključenem kontaktu. Prižgana lučka označuje, da so vključene ogrevalne svečke. Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete motor Motor lahko steče.

Opozorilna lučka za nadzor oprijema

Indikatorji spremembe prestave

Začne svetiti, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica kaže navzgor), ali nižjo prestavo (puščica kaže navzdol) NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Lučka načina ECO

Zasveti, ko je vklopljen način ECO NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas na prednjih sedežih

Opozorilna lučka odprtih vrat