Nazaj na seznam

PREDNJI SEDEŽI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nastavitve sedeža

Pomik sedeža naprej ali nazaj

Privzdignite ročico 1 za sprostitev mehanizma. Pomaknite sedež v želeni položaj, spustite ročico in se prepričajte, da je sedež dobro učvrščen.

Nastavitev višine sedišča

Vzvod 3 potisnite navzdol ali ga povlecite tolikokrat, da se sedišče spusti oziroma dvigne v želeni položaj.

Nastavitev ledvenega dela sedeža

Obračajte vrtljivi gumb 4 za povečanje ali zmanjšanje opore.

Nastavitev nagiba naslonjala

Premikajte ročico 6.

Prednji nasloni za roke 5

Pri nekaterih izvedenkah vozil je mogoče nastaviti sprednji naslon za roke 5.

Za višjo nastavitev naslona za roke

dvignite naslon za roke do želenega položaja.

Za nižjo nastavitev naslona za roke

Naslon za roke dvignite do položaja, ki je vzporeden z naslonjalom, nato pa ga spustite.

Da naslon za roke pospravite

Naslon za roke dvignite do položaja, ki je vzporeden z naslonjalom A. Preverite, ali je zaskočen.

Ogrevanje sedeža

Pri vključenem kontaktu pritisnite stikalo 2. Prižge se vgrajena kontrolna lučka.

Sistem, ki je opremljen s termostatom, uravnava gretje in ga po potrebi izklopi.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Da ne zmanjšate učinkovitosti varnostnih pasov, vam svetujemo, da naslonjal sedežev ne nagibate preveč nazaj.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Preklapljanje naslonjala srednjega sovoznikovega sedeža

Pazite, da ne bo nobenih ovir pri premikanju sedeža.

- držite naslonjalo z zgornje strani, da se pripravite na spuščanje; istočasno pritisnite 7 in potisnite naslonjalo naprej;

- pritisnite na zadnji del naslonjala, da se zaskoči. Preverite, ali je naslonjalo dobro učvrščeno.

Spreminjanje položaja srednjega sovoznikovega sedeža

Pazite, da ne bo nobenih ovir pri premikanju sedeža.

- Pritisnite 7, da se naslonjalo sprosti;

- dvignite naslonjalo;

- prepričajte se, da je sedež dobro učvrščen.

Po prilagoditvah, vedno preverite, ali so naslonjala sedežev dobro zapeta v svojih pritrdiščih.

Za vašo varnost pritrdite predmete, ki jih prevažate, kadar je sedež v položaju mizice.

Ko je naslonjalo sprednjega sedeža v položaju za mizico, morate izklopiti sovoznikovo airbag VARNOST OTROK: izklop, vklop airbag na sovoznikovi strani.

Obstaja nevarnost hudih telesnih poškodb, saj ko se airbag sproži, lahko predmeti, ki ležijo na sedežnem naslonjalu, preklopljenem v položaju za mizico, nevarno odletijo.

Na to vas opozarjajo nalepka (na armaturni plošči) in oznake (na vetrobranskem steklu).