Nazaj na seznam

PREDRTA PNEVMATIKA, REZERVNO KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V primeru predrtja

Glede na vozilo imate na voljo garnituro za polnjenje pnevmatik ali rezervno kolo (glejte naslednje strani).

Vozilo z opozorilnikom za izgubo tlaka v pnevmatikah

Če so pnevmatike premalo napolnjene (predrtje, premalo napolnjene pnevmatike itd.), se prižge opozorilna lučka na instrumentni plošči. SISTEM NADZORA TLAKA V PNEVMATIKAH.

V nekaterih primerih (ko je predrta pnevmatika na zadnjem delu vozila, vozilo s prikolico itd.) pred tem obvezno dvignite vozilo (v točki za dvig, ki je najbližja kolesu s predrto pnevmatiko), da boste lahko izvlekli rezervno kolo.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost svojega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Če je bilo rezervno kolo hranjeno več let, ga dajte v pregled vašemu serviserju, ki bo preveril, ali je še ustrezno in se lahko varno uporablja.

Vozilo, opremljeno z rezervnim kolesom drugačne velikosti od ostalih štirih koles na vozilu:

- Na isto vozilo ne montirajte nikoli več kot eno rezervno kolo.

- Glede na to, da je predrto kolo večje kot rezervno kolo, bo višina podvozja manjša.

- čim prej zamenjajte rezervno kolo z enakim originalnemu.

- Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitrosti, označene na nalepki na kolesu.

- Zaradi montaže tega kolesa se lahko vozilo drugače obnaša. Izogibajte se naglemu pospeševanju ali upočasnjevanju ter zmanjšajte hitrost pri vožnji v ovinek.

- Če morate uporabiti snežne verige, namestite rezervno kolo na zadnjo premo ter preverite tlak v pnevmatikah.

Rezervno kolo

Pri ustrezno opremljenih vozilih uporabite orodje A, ki ga sestavljajo:

- ključ za kolesne vijake 2;

- pri nekaterih izvedenkah, poseben končni priključek 1 (ki ga je treba dodati).

Ti deli so shranjeni v garnituri orodja ORODJE.

Snemanje rezervnega kolesa B

S pomočjo orodja A do konca odvijte matico 5 (na desni strani) in delno matico 3 (na levi strani), da sprostite utor matice 4 na nosilcu rezervnega kolesa 3.

Premaknite rezervno kolo gor/dol in levo/desno, da ga sprostite.

Glede na izvedenko vozila boste našli zgornja navodila tudi v garnituri z orodjem.

Za ponovno namestitev rezervnega kolesa B

Ravnajte v obratnem zaporedju. Pazite, da bo nosilec rezervnega kolesa 4 pravilno nameščen, preden boste privili matice 3 in 5.

Opomba: ne namestite okrasnega pokrova na rezervno kolo, da ne prekrijete varnostnega sporočila na nalepki rezervnega kolesa. Na varnostnem sporočilu je navedena omejitev hitrosti 80 km/h. Upoštevajte omejitve, določene z lokalnimi zakonskimi predpisi vaše države.

Ne dotikajte se izpušnega sistema.

Obstaja nevarnost opeklin.