Nazaj na seznam

ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gumbi za upravljanje

Prisotnost gumbov je odvisna od opreme vozila.

1 Porazdelitev zraka.

2 Ogrevanje/sušenje vzvratnih ogledal in, odvisno od vozila, zadnjega stekla.

3 Nastavitev količine dovajanega zraka.

4 Reciklaža zraka

5 Uravnavanje temperature zraka.

6 Klimatska naprava

Informacije in nasveti za uporabo KLIMATSKA NAPRAVA: informacije in nasveti za uporabo

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte gumb 5 glede na želeno temperaturo. Čim bolj je oznaka v rdečem območju, višja je temperatura.

Nastavitev hitrosti prezračevanja

Obrnite nadzorni gumb 3 iz 0 do 4. Čim bolj je nadzorni gumb obrnjen na desno, tem večja je količina dovajanega zraka. Če želite zapreti dotok zraka, nastavite 3 nadzorni gumb v položaj 0.

Sistem je izključen: v potniški prostor ne prihaja nič zraka (ko vozilo miruje), med vožnjo pa lahko kljub temu občutite rahel pretok zraka.

Opomba: daljša uporaba tega nadzornega gumba v položaju 0 lahko povzroči, da se zarosijo bočna stekla in vetrobransko steklo, v potniškem prostoru pa lahko nastane neprijeten vonj zaradi postanega zraka.

Vključitev načina za izolacijo potniškega prostora/reciklažo zraka

Pritisnite na gumb 4 (kontrolna lučka se prižge).

V teh pogojih se zrak v potniškem prostoru obnavlja brez dovajanja zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacija notranjosti vozila pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih ipd.);

- hitrejše doseganje želene temperature v potniškem prostoru.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pri delujočem motorju pritisnite tipko 2. Prižge se vgrajena kontrolna lučka.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje električnega zadnjega stekla in, odvisno od vozila, ogrevanje zadnjih vzvratnih ogledal.

Funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 2. Razmegljevanje stekla se izključi samodejno.

Hitro sušenje stekel

Izolacija potniškega prostora/recirkulacija zraka je izključena (opozorilna lučka na 4 gumbu je izklopljena):

- pritisnite 2 gumb (opozorilna lučka zasveti) in nastavite 1 nadzorni gumb v položaj za sušenje W;

- nastavite 3 in 5 nadzorne gumbe v naslednje položaje:

- hitrost ventilatorja v položaju 3 ali 4;

- najvišja temperatura;

- Pritisnite gumb 6 (prižge se opozorilna lučka na gumbu): sprožitev klimatske naprave pospeši sušenje tako, da suši zrak.

Če klimatska naprava ni vklopljena (»A/C« lučka na 6 stikalu je izklopljena), lahko daljša uporaba recikliranega zraka povzroči rošenje bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter druge nevšečnosti zaradi prisotnosti nerecikliranega zraka v potniškem prostoru. Da bi se temu izognili, se reciklaža zraka po določenem času samodejno onemogoči.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 1.

J Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

G Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči in k nogam potnikov.

F Zrak je usmerjen predvsem k nogam potnikov in do zračnikov v armaturni plošči.

Če hočete, da bo zrak usmerjen samo k nogam, zaprite zračnike na armaturni plošči.

i Zrak je usmerjen do vseh zračnikov, do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Z gumbom 6 lahko vključite (prižgana kontrolna lučka) ali izključite (ugasnjena kontrolna lučka) delovanje klimatske naprave.

Vklop ni mogoč, če je gumb 3 nastavljen na »0".

Klimatska naprava se uporablja za:

- zniževanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejšo odrositev stekel.

Klimatska naprava ne deluje pri nizkih zunanjih temperaturah.

Uporaba klimatske naprave v vročem vremenu

Za hitro nastavitev temperature v vročem vremenu vklopite klimatsko napravo z uporabo 6 gumba.

Aktivirajte recirkulacijo zraka s pritiskom na 3 gumb.

Vozila, opremljena z načinom ECO (stikalo 7): ob vklopu načina ECO se lahko zmanjša zmogljivost gretja in/ali klimatske naprave NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Ne odpirajte krogotoka s hladilnim sredstvom. Slednje je nevarno za oči in kožo.