ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zagon motorja

Kontaktni ključ obrnite v položaj »ON« 2 in ga držite v tem položaju, dokler se kontrolna lučka zagonskega segrevanja ne izklopi É.

Zagon:

pri vozilih z avtomatskim menjalnikom prestavite prestavno ročico v položaj P ali N.

Pri vseh vozilih:

ključ obrnite v položaj »START« 3 brez pritiskanja pedala za plin.

Takoj ko motor steče, spustite ključ.

Zaustavitev motorja

Ko motor teče v prostem teku, obrnite ključ nazaj v položaj »LOCK« 0.

Zagon vozil

Na vodoravnih tleh pri neobremenjenem vozilu je priporočljivo speljevanje v drugi prestavi.

Nikdar ne zaganjajte vozila v prostem teku na klancu. Nevarnost izklopa servovolana.

Obstaja nevarnost nesreče.

Nikoli ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba ali žival, ki potrebuje pomoč drugih.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Nikoli ne pozabite, da lahko v vročem, oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.