VLEKA: okvara

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pred vsako vleko prestavite menjalnik v nevtralni položaj, odklenite volanski drog in sprostite parkirno zavoro.

Če pri vozilih, opremljenih z avtomatskim menjalnikom, ni mogoče prestaviti prestavne ročice v položaj N, se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

Odklepanje volanskega droga

Vstavite ključ v stikalo za zagon ali, odvisno od vozila, s kartico pri sebi približno dve sekundi držite pritisnjen gumb za zagon motorja.

Ročico prestavite v prazen tek (položaj N pri vozilih z avtomatskim menjalnikom).

Volanski drog se odklene, vzpostavi se napajanje funkcij vozila, ki delujejo pri delnem kontaktu: uporabite lahko luči (zavorne luči, smerokazi …). Ponoči morajo biti na vozilu pri- žgane tudi luči za označevanje vozila.

Glede na vozilo po opravljeni vleki dvakrat zaporedoma pritisnite gumb za zagon motorja (nevarnost praznjenja akumulatorja).

Prikolico odstranite, če je priklopljena.

Nikoli ne uporabljajte pogonske gredi ali preme.

Mesta za pritrditev vlečnega priključka se lahko uporabljata le za vleko. V nobenem primeru se ne smejo uporabljati za neposredno ali posredno dviganje vozila.

Obvezno upoštevajte veljavne predpise za vleko vozila. Če vozite vlečno vozilo, ne prekoračite dovoljene vlečne teže vašega vozila. TEŽA (V KG).

- Uporabite tog vlečni drog. Če uporabite vrv ali žico (če je zakonsko dovoljena), morajo delovati zavore na vlečenem vozilu.

- Ne smete vleči vozila, ki je tako poškodovano, da ga ni več mogoče pravilno upravljati.

- Da ne bi poškodovali vozila, se je treba pri vleki poškodovanega vozila izogibati sunkovitemu pospeševanju ali zaviranju.

- V vsakem primeru velja, da se pri vleki drugega vozila ne sme preseči hitrosti 25 km/h.

- Ne potiskajte vozila z zaklenjenim volanskim drogom.

Pri zaustavljenem motorju ne delujeta več servovolan in servozavora.

Med vleko pustite ključ v stikalu za zagon oziroma kartico v čitalniku kartice.

Vleka vozila, ki je opremljeno z avtomatskim menjalnikom

Prepeljite vozilo na vozilu vlečne službe ali ga vlecite z dvignjenima prednjima kolesoma.

Izjemoma lahko vozilo vlečete z vsemi kolesi na tleh, vendar samo pri vožnji naprej s prestavno ročico v položaju za prosti tek N ter na razdalji, ki ni daljša od 80 km, z največjo hitrostjo 25 km/h.

Če je aktivirana in je prestavna ročica blokirana v položaju P, pritisnite zavorno stikalo. Prestavno ročico je mogoče sprostiti ročno. To storite tako, da odpnete spodnji del prestavne ročice, vstavite orodje (v obliki trdnega droga) v režo 2 (ki je na desni ali levi strani prestavne ročice). Za odklepanje prestavne ročice hkrati pritisnite orodje (trdna gred) in 1 gumb.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Izrecno uporabljajte:

Zadaj:

- pri vozilih brez vlečne kljuke: mesto za pritrditev vlečnega priključka 3;

- pri vozilih z vlečno kljuko: mesto za pritrditev vlečnega priključka 4 (vlečna kljuka).

Spredaj:

- spredaj, vlečni priključek 6 (v garnituri orodja) in mesto za pritrditev vlečnega priključka.

Mesto za pritrditev vlečnega priključka zadaj 3

(Vozilo brez vlečne kljuke)

Mesto za pritrditev vlečnega priključka zadaj 4

(Vozilo z vlečno kljuko)

Glede vgradnje vlečne kljuke glejte navodila za montažo.

Mesto pritrditve vlečnega priključka spredaj

Odpnite pokrovček 5, tako da pod pokrovček potisnete ploščat izvijač, ali podobno orodje.

Do konca privijte vlečni priključek 6: najprej z roko, kolikor je mogoče, nato ga zategnite še s ključem za kolesne vijake 7.

Uporabljajte izključno vlečni priključek 6, ki je shranjen poleg orodja ORODJE.

Prepričajte se, da je vlečni priključek ustrezno privit.

Nevarnost izgube vlečenega predmeta.