Nazaj na seznam

ZADNJE SEDEŽNE KLOPI: funkcije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Glede na izvedenko, sta zadaj lahko dve sedežni klopi: sedežna klop 2 (2. vrsta sedežev) in sedežna klop 1 (3. vrsta sedežev).

Sedežna klop 2

Preden premaknete naslonjalo(a), vstavite zaskočne jezičke 3 v ležišča 4.

Za lažji dostop do zadnje vrste sedežev (sedežna klop 1), pomaknete ročico 5 navzdol (gib A) za nagib naslonjala sedežne klopi 2.

Ne pozabite znova pripeti varnostnega pasu, ko se na sedež namesti potnik.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Po namestitvi sedežnih klopi na njihovo mesto se prepričajte, da so dobro pritrjene.

Preverite, ali so stranski varnostni pasovi na svojem mestu.

Sedežna klop 1

Klop je zložljiva in preklopna.

Zlaganje klopi

- Potegnite za pas za sprostitev naslonjala  6;

- preklopite naslonjalo na sedišče.

Preklop

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

- Primite cevi 7 in ju istočasno stisnite skupaj (gib B);

- celoten sedež preklopite naprej, da se zaskoči;

- pritisnite na zgornji del sedišča (v C) in pritrdite sedež v položaj s pritiskom na ročici za blokiranje 8;

- Prepričajte se, da se pravilno zaskoči.

Med premikanjem zadnje sedežne klopi poskrbite, da bodo pritrdilna mesta čista (na njih ne sme biti kamenčkov, krp ali kakšnih drugih predmetov, ki bi lahko ovirali pravilno zaskočitev sedežne klopi na mesto).

Odstranitev/namestitev sedežnih klopi 1 in 2

(glede na vozilo)

Odstranitev in namestitev poteka na enak način.

Prepovedana je medsebojna zamenjava sedežnih klopi 1 in 2.

Odstranitev

Najprej odpnite stranske varnostne pasove, tako da jih iztaknete iz ohišja.

- Pod sedežno klopjo pritisnite na zaskočnik 9 in ga potegnite proti prednjemu delu vozila (giba C in D);

- nato ga privzdignite (gib E);

- pomaknite sedežno klop proti zadnjemu delu vozila, da sprostite pritrdišča (gib F);

- dvignite sedežno klop (gib G);

- klop znova pomaknite proti zadnjemu delu vozila (gib H), da sprostite prednja pritrdišča;

- izvlecite sedežno klop s prednje strani vozila.

Preden odstranite sedež 1, odstranite sedežni del klopi 2.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Namestitev

- Namestite sedežno klop na njena prednja pritrdišča;

- potisnite jo, da se usede v zadnja pritrdišča;

- potisnite zaskočnike 9 navzdol in pritisnite nanje, da se zaskočijo;

- zagotovite ustrezno poravnavo vidnih oznak na zaskočnikih 9.

Po namestitvi sedežnih klopi na njihovo mesto se prepričajte, da so dobro pritrjene.

Preverite, ali so stranski varnostni pasovi na svojem mestu.

Zadnje sedežne klopi morate obvezno namestiti na originalna pritrdišča.

Med vožnjo sedežna klop ne sme biti obrnjena v nasprotni smeri vožnje.