Nazaj na seznam

ZAMENJAVA KOLESA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vključite varnostne utripalke.

Vozilo parkirajte stran od prometa na vodoravnih, nespolzkih in trdnih tleh.

Zategnite ročno zavoro in vključite eno od prestav (prvo, vzvratno ali položaj P pri vozilih z avtomatskim menjalnikom).

Vsi potniki naj zapustijo vozilo in naj bodo oddaljeni od območja, kjer poteka promet.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost svojega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Ne puščajte orodja nezavarovanega izven predvidenega ležišča v notranjosti vozila, ker lahko pri močnem zaviranju odleti. Po uporabi poskrbite, da boste kompletno orodje ponovno namestili v nosilec ter ga pravilno shranili v njegovo ležišče, da zmanjšate nevarnost poškodb.

Dvigalka je namenjena izključno zamenjavi kolesa. V nobenem primeru je ne smete uporabiti za dviganje avtomobila z namenom, da bi pod njim opravljali kakršno koli delo.

Poškodovano pnevmatiko čimprej nadomestite z novo.

Poškodovano pnevmatiko je treba dati v pregled (in če je mogoče, v popravilo) strokovnjaku.

Odstranite okrasni pokrov ORODJE.

Odvijte kolesne vijake s ključem za kolesne vijake 1. Namestite ga tako, da boste nanj lahko pritisnili in ga zavrteli navzdol.

Vstavite dvigalko 2 vodoravno, tako da se zatič glave dvigalke 3 poravna z odprtino 4 v spodnjem delu karoserije in je najbližje zadevnemu kolesu.

Začnite privijati, da podnožje pravilno namestite (zamaknjeno pod vozilo in navpično poravnano z glavo dvigalke).

Odvijte matice in odstranite kolo.

Na pesto namestite rezervno kolo.

Zategnite matice in spustite dvigalko.

Ko so kolesa na tleh, močno zategnite matice in čim prej preverite, ali so trdno privite.

Namestite okrasni pokrov.

Varnostni vijaki

Če uporabljate varnostne vijake, jih namestite čim bliže ventila (obstaja nevarnost, da ne bo mogoče namestiti okrasnega pokrova kolesa).