Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vključenem kontaktu premikajte ročico 1.

- A Mirovanje

- B intervalno brisanje.

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita. Z obračanjem obročka 2 lahko spreminjate čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev.

- C Počasno neprekinjeno brisanje

- D Hitro neprekinjeno brisanje

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku. S hitrega neprekinjenega brisanja preidete na počasno neprekinjeno brisanje. Ko vozilo spelje, se način brisanja ponovno vrne na začetno izbrano hitrost. Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Vozila s funkcijo samodejnega brisanja

Pri delujočem motorju premikajte ročico 1.

- A Mirovanje

- B Funkcija samodejnega brisanja

Če je izbran ta položaj, sistem zaznava prisotnost vode na vetrobranskem steklu in sproži brisanje s prilagojeno hitrostjo. Prag sproženja brisanja in čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev lahko nastavite z obračanjem obročka 2:

- E: najmanjša občutljivost

- F: največja občutljivost

Opomba: v megli ali med sneženjem se brisanje ne sproži samodejno, ampak ga mora upravljati voznik.

- C Počasno neprekinjeno brisanje

- D Hitro neprekinjeno brisanje

Položaje B in C se lahko vklopi pri vključenem kontaktu. Položaj D se lahko vklopi samo pri delujočem motorju.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica brisalcev stekla v položaju A (izklop).

Obstaja nevarnost poškodb.

Položaj C se lahko vklopi pri vključenem kontaktu. Vklop položajev B in D je možen samo pri delujočem motorju.

Opomba

Če želite zamenjati metlice brisalcev, jih postavite v položaj za vzdrževanje.

Pri vključenem kontaktu in zaustavljenem motorju potisnite ročico za upravljanje brisalcev 1 do konca navzdol (položaj D). Metlice brisalcev se ustavijo v položaju, odmaknjenem od pokrova motornega prostora (glejte informacije v razdelku »Metlice brisalcev« v 5. poglavju).

Pranje stekel

Pri vključenem kontaktu premaknite ročico 1 k sebi.

Če ročico na kratko potegnete, se sprožita pranje stekla in enkraten zamah brisalcev.

Če ročico zadržite za dlje časa, se sprožijo pranje stekla in trije zamahi brisalcev, katerim po nekaj sekundah sledi še četrti zamah.

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla ...) pomaknite ročico 1 v položaj A (mirovanje).

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar.

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

Zamenjajte metlice brisalcev takoj, ko se njihova zmogljivost poslabša: približno vsako leto (glejte razdelek »Metlice brisalcev« v poglavju 5).

Previdnostni ukrepi pri uporabi brisalcev

- Pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.