Nazaj na seznam

DODATNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozilo s to napravo je opremljeno s štirimi nastavljivimi zračniki in gumbi za funkcije 1.

Z gumbi se uravnava izključno količina dovajanega zraka v potniški prostor:

- en gumb za ogrevanje (zrak prihaja iz spodnjih zračnikov);

- en gumb za hlajenje (zrak prihaja iz zgornjih zračnikov).

Opomba: ne zaprite vseh štirih zračnikov hkrati (nevarnost okvare elementov sistema).

Vozilo, opremljeno z ročno klimatsko napravo

Preverite, ali je klimatska naprava vklopljena (opozorilna lučka gumba 2 sveti).

Opomba: gumb 2 ima opozorilno lučko delovanja:

- ko je kontrolna lučka prižgana, je funkcija vključena;

- ko je kontrolna lučka ugasnjena, je delovanje izključeno.

Vozilo, opremljeno s samodejno klimatsko napravo

Preverite, ali je klimatska naprava vklopljena (opozorilna lučka gumba za izklop klimatske naprave 3 ne sveti).

Za vklop nastavitev upravljalnika za 1 pritisnite stikalo 4. Opozorilna lučka stikala 4 in 5 opozorilna lučka upravljalnika 1 ne svetita.

Opomba: stikalo 4 in upravljalnik 1 imata opozorilno lučko delovanja:

- opozorilni lučki 4 in 5 svetita: upravljalnik 1 ni vklopljen;

- opozorilni lučki 4 in 5 ne svetita: upravljalnik 1 je vklopljen.