Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov.

Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira.

Med vožnjo sistem zaustavi motor (motor je v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji delovanja sistema

Motor preklopi v stanje pripravljenosti, če:

- je vozilo delovalo od zadnjega postanka;

- je menjalnik v nevtralnem položaju (mrtva točka);

- pedal sklopke ni pritisnjen;

in

- hitrost vozila je manjša od približno 3 km/h.

Na instrumentni plošči se prikaže opozorilna lučka , ki označuje motor v stanju pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Če je vklopljena ena od prestav, pritisnite pedal sklopke, dokler se motor ne zažene.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

Ko je motor v stanju pripravljenosti, naj bo vozilo zaustavljeno (na instrumentni plošči se prikaže kontrolna lučka ).

Če zapustite vozilo, vas zvočni signal s sporočilom »IGNITION OFF« obvesti, da je motor v stanju pripravljenosti, ne pa zaustavljen.

To se lahko zgodi predvsem:

- ko je zunanja temperatura prenizka ali previsoka (nižja od približno 0 °C ali višja od približno 35 °C);

- funkcija za boljšo vidljivost je vključena (glejte razdelek »klimatska naprava« v 3. poglavju);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja po pobočju navzdol ipd.);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

- ponovni zagon se lahko prekine, če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava.

-...

Preden zapustite vozilo je treba zaustaviti motor, ne smete pa ga preklopiti v stanje pripravljenosti (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Posebnost vozil z daljinskim upravljalnikom

Nekateri od teh pogojev preprečijo, da se motor samodejno ponovno zažene pri odpiranju:

- katerih od vrat pri vozilih na ključ;

- sovoznikovih vrat pri vozilih s kartico RENAULT.

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Odvisno od vozila nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- pri vozilih s kartico RENAULT voznikova vrata niso zaprta;

- pri vozilih s kartico RENAULT voznikov varnostni pas ni pripet;

- ko je zunanja temperatura prenizka ali previsoka (nižja od približno 0 °C ali višja od približno 35 °C);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- funkcija za boljšo vidljivost je vključena (glejte razdelek »klimatska naprava« v 3. poglavju);

- ko je temperatura hladilne tekočine motorja nezadostna;

- ko poteka samodejno čiščenje filtra sajastih delcev;

- Funkcija »Pospešeni prosti tek« je vklopljena (glejte informacije o funkciji »Pospešeni prosti tek« v 2. poglavju);

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in vas opozori, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč.

Posebni primeri

- Pri vozilih s kartico RENAULT se kontakt prekine, če voznik vstane s sedeža ali odpne varnostni pas in odpre voznikova vrata, kadar sistem deluje in je motor v stanju pripravljenosti (prometni zastoj, semafor itd.). Če želite znova zagnati in aktivirati sistem Stop and Start, pritisnite gumb za zagon (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

- Če se motor nenadno zaustavi in sistem deluje, za ponoven zagon do konca pritisnite pedal sklopke.

Če želite doliti gorivo, motor ne sme biti vžgan (ali v stanju pripravljenosti): obvezno zaustavite motor (glejte odstavek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »STOP AND START DEACTIVATED« in kontrolna lučka 2 na stikalu zasveti.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »STOP AND START ACTIVATED« in ugasne kontrolna lučka 2 na stikalu 1.

sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Posebnost: kadar je motor v stanju pripravljenosti, ga pritisk na stikalo 1 avtomatično ponovno zažene.

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »CHECK STOP AND START« in sveti lučka 2 na stikalu 1, je sistem deaktiviran.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Preden zapustite vozilo je treba zaustaviti motor, ne smete pa ga preklopiti v stanje pripravljenosti (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

V primeru nujne zaustavitve je motor mogoče znova zagnati s pritiskom sklopke, če je vključena funkcija Stop and Start.