Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, nalivanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Nalivanje: pri nalivanju olja pazite, da ga ne boste polivali po delih motorja, ker se lahko vname. Ne pozabite pravilno in dobro priviti čepa, ker obstaja nevarnost požara zaradi brizganja olja na vroče dele motorja.

Ne pustite, da motor teče v zaprtem prostoru; izpušni plini so strupeni.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica za upravljanje brisalcev stekel v položaju izklopa.

Obstaja nevarnost poškodb.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči maksimalnega nivoja : nevarnost okvare motorja in katalizatorja.

Če je presežen maksimalen nivo olja, ne zaženite motorja, ampak pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Dolivanje/nalivanje

Vozilo mora stati na vodoravnih tleh, motor ne sme teči in mora biti hladen (na primer: pred prvim jutranjim zagonom).

- Odvijte pokrovček 1;

- dolijte olje (v vednost: količina olja med oznakama “mini” in “maxi” na merilni palici 2 znaša od 1,5 do 2 litrov glede na vrsto motorja);

- počakajte približno 10 minut, da olje steče v motor;

- z merilno palico 2 preverite nivo olja (po predhodno opisanem postopku).

Po izvedeni operaciji ne pozabite potisniti merilne palice do konca in popolnoma priviti merilne palice s pokrovčkom.

Da se olje ne bi polivalo po motorju, priporočamo, da pri dolivanju/nalivanju olja uporabite lijak.

Ne nalivajte preko oznake “maxi” in ne pozabite priviti pokrovčka 1 ter vstaviti merilne palice 2 v njeno ležišče.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.