Nazaj na seznam

PREDNJI ŽAROMETI: zamenjava žarnic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Vsa dela (ali spremembe) na električni napeljavi zaupajte pooblaščenemu predstavniku servisne mreže za vaše vozilo, ki razpolaga z vso dodatno opremo in potrebnim materialom za vgradnjo. Nepravilna priključitev lahko poškoduje električno napeljavo (kable, posamezne dele in predvsem alternator).

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Dnevne luči LED 1

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Dnevne luči s halogenskimi žarnicami

Nosilec žarnice A zasukajte za četrt obrata in izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: W21W/5W.

Zamenjajte žarnico in znova namestite nosilec žarnice.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Smerokazi

Zasukajte nosilec žarnice B za četrt obrata in izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: PY21W (oranžna žarnica).

Dolge in zasenčene luči

Pokrov C zasukajte za četrt obrata.

Odklopite kable 3.

Odpnite vzmet 2 in izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: H4

Ne dotikajte se steklenega dela žarnice. Primite jo za priključni okov.

Zamenjajte žarnico, ponovno namestite konektorje ter dobro zapnite zaščitni pokrov C.

V skladu z lokalno zakonodajo ali iz varnostnih razlogov imejte v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih predstavnikih servisne mreže za vaše vozilo.

Prednje meglenke 4

- Do nosilca žarnice dostopite s spodnje strani vozila;

- odpnite vratca;

- nosilec žarnice zasukajte za četrt obrata.

Vrsta žarnice: H16LL.

Vrsta žarnice za vozila, opremljena z lučmi za dodatno osvetlitev pri zavijanju: H11LL.