Nazaj na seznam

ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gumbi za upravljanje

Prisotnost gumbov je odvisna od opreme vozila.

1 Porazdelitev zraka.

2 Vključitev ali izključitev klimatske naprave.

3 Nastavitev hitrosti prezračevanja.

4 Vključitev načina za izolacijo potniškega prostora/za reciklažo zraka.

5 Uravnavanje temperature zraka.

Informacije in nasveti za uporabo: glejte podpoglavje “Klimatska naprava: informacije in nasveti za uporabo”.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte gumb 5 glede na želeno temperaturo. Čim bolj je oznaka v rdečem območju, višja je temperatura.

Nastavitev hitrosti prezračevanja

Vrtite gumb 3 od 0 do 4. Čim bolj je gumb obrnjen v desno, tem večja je količina dovajanega zraka. Če želite zapreti dotok zraka, prestavite gumb 3 v položaj 0.

Sistem je izključen: v potniški prostor ne prihaja nič zraka (ko vozilo miruje), med vožnjo pa lahko kljub temu občutite rahel pretok zraka.

Opomba

Če je ta gumb dlje časa v položaju 0, se lahko zarosijo bočna stekla in vetrobransko steklo, v potniškem prostoru pa lahko nastane neprijeten vonj.

Hitro sušenje stekel

Pri izključeni izolaciji potniškega prostora/reciklaži zraka (lučka v gumbu 4 gori) prestavite gumba 1 in 3 v položaj W.

S klimatsko napravo se stekla še hitreje posušijo.

Vključitev načina za izolacijo potniškega prostora/reciklažo zraka

Pritisnite na gumb 4 (kontrolna lučka se prižge).

V teh pogojih se zrak v potniškem prostoru obnavlja brez dovajanja zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo potniškega prostora pred zunanjim zrakom (pri vožnji v območjih z večjim onesnaževanjem itd.);

- hitrejše doseganje želene temperature v potniškem prostoru.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pri delujočem motorju pritisnite na stikalo 6. Prižge se vgrajena kontrolna lučka.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (za vozila, ki so s tem opremljena).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom na gumb 6.

Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči zarositev bočnih in vetrobranskega stekla in nekoliko neprijeten vonj v notranjosti. Zato priporočamo, da vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak) s ponovnim pritiskom na gumb 4, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 1.

J Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

G Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči in k nogam potnikov.

F Zrak je usmerjen predvsem k nogam potnikov in do zračnikov v armaturni plošči.

Če hočete, da bo zrak usmerjen samo k nogam, zaprite zračnike na armaturni plošči.

i Zrak je usmerjen do vseh zračnikov, do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Z gumbom 2 lahko vključite (prižgana kontrolna lučka) ali izključite (ugasnjena kontrolna lučka) delovanje klimatske naprave.

Vključitev ni možna, če je gumb 3 v položaju 0.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti vozila;

- hitrejšo odrositev stekel.

Klimatska naprava ne deluje pri nizkih zunanjih temperaturah.

Ne odpirajte krogotoka s hladilnim sredstvom. Slednje je nevarno za oči in kožo.

Vozila, opremljena z načinom ECO (stikalo 7): ko je vključen način ECO, lahko gretje in/ali klimatska naprava delujeta slabše. Glejte razdelek »Nasveti za vožnjo, ekološka vožnja« v 2. poglavju.